Cortex türkçesi Cortex nedir

 • Beyinzarı.
 • Korteks.
 • Kabuk.
 • Beyin kabuğu.
 • Böbreküstü bezi zarı.
 • Kabuk, dış tabaka.
 • Kısır.
 • Biyoloji, veterinerlik alanlarında kullanılır.
 • Bir organ ya da yapının dış tabakası. beyin korteksi, böbrek korteksi gibi. bitkilerde kök ve gövdeyi çevreleyen tabaka. yumurtada zarın hemen altında sitoplazmanın en dış tabakası. 4.bakteri spor örtüsü ve spor duvarı arasındaki kılıf. 5.liken tallusunda koruyucu mantar örtüsü.
 • Kışır.
 • Beyin zarı.

Cortex ingilizcede ne demek, Cortex nerede nasıl kullanılır?

Cortex cerebri : Korteks serebri. Beyin korteksi. Beynin gri maddeden oluşan dış tabakası, beyin korteksi, korteks serebri. Beyin kabuğu.

Cortex cinnamoni cassiae : Kabuğu ve yağı karminatif, sindirim kanalının faaliyetlerini uyarmak, cinsel gücü artırmak ve tatlandırıcı amaçla kullanılan defnegiller familyasından cinnamomun casiia ağacının genç sürgünlerinin kurutulmuş kabuğu. Çin tarçını kabuğu.

Cortex granati : Nar ağacı kabuğu. Punica granatum adlı ağacın gövde, kök ve kalın dallarından elde edilen ve yapısındaki alkaloitler, şeritleri hareketsiz kılmak veya öldürmek için kullanılan nar ağacının kabuğu.

Cortex renis : Korteks renis. Böbrek kabuğu.

Black cortex kidney : Siyah korteksli böbrek. Keçilerde, seyrek olarak koyun ve sığırlarda böbrekte klinik bir bulguya yol açmaksızın, kortekste proksimal tubulusların konvolut kısımlarında bazal zarların adeta emay işlenmişcesine kahverengi veya siyah renkte boyanması ve kalınlaşmasıyla belirgin pigmentasyon, emay işlemeli böbrek. biriken pigment hemosiderin ve ferritindir.

 

Allocortex : Allokortez.

Neocortex : Beyinde işitme ve görmeye ait bölge. Neokorteks. Yeni korteks.

Capsular sclerosis in adrenal cortex : Böbrek üstü bezlerinin kapsülasında bağ doku artışı. yumurtalıklarında folikül kistleri bulunan yaşlı ineklerde görülür. Böbrek üstü bezi kapsüler sklerozisi.

Celebral cortex : Beyin zarı.

Surrenal cortex : Sürrenal korteks. Adenokrom.

İngilizce Cortex Türkçe anlamı, Cortex eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Cortex ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Pallium : Palyum. Başpiskopos cübbesi. Başpiskopos cüppesi.

Neural structure : Sinir yapısı.

Covering : Batma. Eli, ayağı, yüzü, deriyi; süt, yağ, un vb. yiyecekleri doğaüstü zararlı güçlerin etkisinden korumak amacıyla örtme, saklama. Sığınak. Örtü. Tabaka. Mahfaza. Kaplama. Örtme.

Barque : Yelkenli tekne. Barka. Barko. En az üç direkli yelkenli gemi. Yelkenli gemi.

Crusts : Yüzsüzlük. Tortu. Kuru ekmek. Arsızlık.

Effete : Halsiz. Güçsüz. Yorgun. Köhne. Eskimiş. Bitkin. Verimsiz. Efemine.

Neopallium : Beyinde işitme ve görmeye ait bölge.

Crusta : Krusta.

Carapaces : Kabuk (hayvan). Bağdaşmaz arayüzey. Kaplumbağa kabuğu.

Animal tissue : Hayvan dokusu. Hayvansal doku. Hayvan derisi.

Cortex synonyms : cortical area, frontal lobe, prefrontal cortex, archipallium, plant tissue, frontal cortex, parietal cortex, cerebral mantle, golgi cell, prefrontal lobe, occipital cortex, temporal ccortex, grey substance, golgi's cell, substantia grisea, cortical region, cemented layer, coverings, neocortex, cortexes, rind, hull, hulling, parietal lobe, scab, castrated, carapace, cerebral cortex, fire blanks, agenetic, gray matter, paleocortex, sterile.

 

Cortex zıt anlamlı kelimeler, Cortex kelime anlamı

Medulla : Bir organ veya dokunun merkezi kısmı, korteksin iç kısmı. Biyoloji, veterinerlik alanlarında kullanılır. Omurilik. İlik. Medulla ossium flava. Medulla. Öz. İliksi madde. Medülla. Bulbus.

Cortex ingilizce tanımı, definition of Cortex

Cortex kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : Hence, an outer covering. Bark, as of a tree.