Cost an arm and a leg türkçesi Cost an arm and a leg nedir

  • Çok pahalı olmak.
  • Pahalıya almak.
  • Pahalı.
  • Çok paraya mal olmak.
  • Pahalıya mal olmak.
  • (bir) servete mal olmak.
  • Çok pahalıya mal olmak.
  • Bir servete mal olmak.
  • Pahalıya patlamak.

Cost an arm and a leg ingilizcede ne demek, Cost an arm and a leg nerede nasıl kullanılır?

Cost : -e mal olmak. Bir malın ya da işin karşılığı olan değer, fiyat, denklik. Neden olmak. Maliyet. Cıf. Sigorta pirimi, navlun ve yükleme giderleri ile oluşabilecek her türlü riskin satıcı tarafından üstlenildiği uluslararası c grubu teslim biçimlerinden biri ve buna dayalı fiyatı. krş. cfr. Masraf. Ücret. Bir malın üretiminde, yapımında kullanılan doğal özdek ve işçilik ile makine, aşınma payı, genel giderler için yapılacak ödemelerin tümü. Fiyatı (belirli bir miktar) olmak.

An : Sesli harf ile başlayan kelimelerin başında kullanılan belirsiz tanımlık. Bir (ünlülerden önce). Anabatik rüzgar. (herhangi) bir. Bir.

Arm : Cephane. Sağlamak. Şube kol. Askeri kuvvetlerin bir kolu. Sarılmak. Savaşa hazırlamak. Koltuk kolu. Elini uzatmak. Biyoloji, jimnastik alanlarında kullanılır. Dal.

And : İle. Üstelik. Ve bu yüzden. Ve. -bundan dolayı. Hem... hem de. Ayrıca. Bir de. Ma. Da.

A : Amperin simgesi. Argonun simgesi. Miktar belirtir. (herhangi) bir. Atom ağırlığı. En yüksek not. Belirli bir tür veya nitelikteki. Pek iyi. İngiliz alfabesinin birinci harfi. Bir.

 

Cost analysis : Maliyet çözümlemesi. Üretim sürecindeki maliyet unsurlarının kısımlara ayrılması ve incelenmesi. bk. fayda maliyet çözümlemesi. Maliyet incelemeleri. Maliyet analizi.

Cost and freight : Mal bedeli ve navlun. Satıcı yükleme limanına kadar nakliye masraflarını. Dışalımda, malın bedeli ile belli bir yere kadar deniz yoluyla taşıma maliyetlerinin (navlun) toplamından oluşan teslim biçimi ve buna dayalı fiyatı. krş. cıf. Cfr. Mal bedeli veya navlun. Maliyet ve navlun. Yüklemeyi ve taşımayı üstlenir (alıcı varış limanından fabrikaya kadar malların sigortasını ve nakliyatını üstlenir). Mal bedeli artı navlun. Maliyet artı navlun.

Leg : Yan perde. Yan kulisleri maskelemekte kullanılan çerçeve. But. Ayak (mobilya veya pergel). Ara. Bacak. Hızlı yürümek. Üçgenin taban olmayan kenarı. Basamak. Kadem.

Comparative cost analysis : Karşılaştırmalı gelim çözümlemesi. Bir ülkede, bölgelerin gelişmesini sağlamak amacıyla, belli bir işleyim dalının hangi bölgede ürünlerini pazara taşıma ederini, en düşük düzeyde tutabileceğini, dolayısıyle kazançlı olabileceğini saptamaya yarayan ekonomik çözümleme yöntemi.

 

İngilizce Cost an arm and a leg Türkçe anlamı, Cost an arm and a leg eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Cost an arm and a leg ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Expensive : Masraflı. Pahalıya mal olan.

Cost a pretty penny : Oldukça pahalıya mal oldu. Epey pahalıya mal olmak.

Overpriced : Değerinden fazla fiyatlandırılan. Yüksek fiyatlandırılmış.

Costliest : Masraflı. Pahalıya mal olan. Lüks. Kıymetli. Mükellef. Kazık. Değerli. Maliyetli. Çok pahalı.

High priced : Yüksek fiyatlı.

Precious : Nadide. Ender. Aziz. Aşırı ince. Fazla nazik. Değer. Kıymeti olan. Büyük. Yapmacıklı.

Expensively : Lüks. Pahalıya mal olan. Pahalıya. Pahalı bir şekilde. Aşırı veya fahiş bir şekilde.

Cost an arm and a leg synonyms : be too expensive, cost much, pricier, costlier, cost a bomb, pay through the nose, costly, pay dearly for, priciest, dear, pricey, pay a premium for, exclusive, come high, dearer, dears, break the bank.