Country music türkçesi Country music nedir

  • Kantri müzik.
  • Country müzik.
  • Amerikan folk müziği.

Country music ile ilgili cümleler

English: Generally I don't like country music.
Turkish: Genellikle country müzikten hoşlanmam.

English: A lot of people around here like country music.
Turkish: Bu civarda bir sürü insan Amerikan folk müziğini sever.

English: Roger Miller's "Dang Me" was a hit with country music fans and with popular music fans too. It sold millions of copies.
Turkish: Roger Miller'ın "Dang Me"'si Amerikan folk müziği fanatikleri arasında ve popüler müzik fanatikleri arasında da bir liste başıydı. O miyonlarca adet sattı.

English: Ali likes country music.
Turkish: Ali Amerikan folk müziğini sever.

English: Ali used to be a country music singer.
Turkish: Ali Amerikan folk müziği şarkıcısıydı.

Country music ingilizcede ne demek, Country music nerede nasıl kullanılır?

Country : Millet. Sayfiye. Kırsal kesim. Yurt. Ulus. Taşra. Memleket. Halk. Kırsal. Vatan.

Music : Musiki. Duygu, düşünce ve imgeleri, tek ya da çok sesli olarak türlü biçimlerde anlatma sanatı; bu biçimde düzenlenmiş eserlerin söylenmesi ya da çalınması. öğrencilere kendi sesleriyle şarkı söylemek, müzik dilini doğru olarak okuyup yazmak, herhangi bir çalgı çalmak, değerli müzik parçalarını dinlemekten zevk almak ve bu parçaları yorumlamak için gerekli bilgi, beceri ve beğeyi kazandırmak amacıyla okutulan ders. Orkestra. Müzik. Nağme. Nota. Makam. Bir filmde ya da televizyon yayınında kullanılan, özgün ya da derleme her çeşit müziği anlatır genel terim. Partisyon. Hava.

 

Country an western : Amerikan folk müziği.

Country beam : Far huzmesi.

Country bred : Yerli cins.

Country bumpkin : Salak. Hödük. Ahmak. Saf.

İngilizce Country music Türkçe anlamı, Country music eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Country music ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Country music synonyms : country an western.