Craftier türkçesi Craftier nedir

Craftier ingilizcede ne demek, Craftier nerede nasıl kullanılır?

Craftiest : Tilki gibi. Hünerli. Üçkağıtçı. Hilekar. Kurnaz. Düzenbaz. Şeytan. Dalavereci. Şeytan (argo terim). Tilki gibi (argo terim).

Craftily : Kurnaz bir biçimde. Planlı bir şekilde. Şeytanca. Kurnazca. Sinsice. Önceden tasarlayarak.

Craftiness : Hilekarlık. Şeytanlık. Hile. Tilkilik. Kurnazlık. Uyanıklık.

Crafting : Zanaatkarlık.

Handcrafting : El hüneri. El işi. El sanatı. El becerisi.

Sea craft : Deniz ulaştırmasının tüm metodlarına verilen hepsini içine alan başlık. Deniz sanatı.

Small craft : Sandal. Küçük tekne. Kayık.

Space craft : Yer ötesine çıkıp dolaşan uzay aracı. Uzay gemisi. Uzay aracı.

Craft union : Belirli bir meslekte işveren veya işçi olarak çalışmayı üyelik koşulu sayan sendika. Belli bir zanaat üyeleri için olan işçi sendikası (baskı, marangozluk, vs.). Meslek sendikası.

Film craft : Sinemacılık.

İngilizce Craftier Türkçe anlamı, Craftier eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Craftier ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

 

Adepts : Usta. Çok yetenekli kimse. Becerikli. Uzman. Ehil. Mahir. Üstat. Üstad. Mütehassıs.

Aleck : Aptal. Her şeyi bildiğini düşünen kimse. Ukala (genellikle smart aleck). Kendini diğer insanlardan daha akıllı zanneden kimse. Ukala. Bilgiç.

Clever dick : Kendini beğenmiş. Sivri akıllı. Herşeyi bildiğini zanneden. Zeki geçinen tip. Ukala dümbeleği. Bilgiçlik taslayan. Akıllı görünmeye çalışan kimse. Ukala.

Slyest : Cingöz. Muzip. Şakacı. Yaramaz. Sinsi. Malın gözü.

Able : Ebilen. Muktedir. Yapabilen. Yetenekli. Kadir. İstidatlı. Gücü yeten. Ehil. Elinden gelir.

Bunkos : Düzenbazlık. Üçkağıtçı (kağıt oyunlarında). Kazıklama. Sahtekar. Bir kimseyi güveninden yararlanarak dolandırma. Dolandırıcılık oyunu. Dolandırıcılık. Alavere dalavere. Güveni suistimal suçu.

Craftsman : Kalifiye işçi. Yığın. Hirfet. Zanaatçı. Zanaatkar. Esnaf. Sanatkar. Sanatçı. Usta. Ehl-i hiref.

Ables : Muktedir. Yetenekli. Kabiliyetli. Yapabilen. Güçlü. Kadir. Gücü yeten. Beceri gerektiren. Ehil.

Conmen : Dolandırıcı. Fırıldakçı.

Chiseler : Para sızdıran kimse. Tokatçı. Dolandırıcı. Keski kullanan kişi. Para sızdıran kişi.

Craftier synonyms : blackhearted, catty, bamboozlers, sly, archfiend, crossest, cut up, wisenheimer, chiselers, confidence man, slier, daedal, sophisticated, bunco steerer, cagiest, adept, small farmer, cardsharper, cattish, arch enemy, cagy, bilkers, pseud, con artist, bad person, dexterous, humbuggers, cagey, daedalian, foxy, intrigant, humbugger, cardsharp.

Craftier zıt anlamlı kelimeler, Craftier kelime anlamı

Natural elevation : Doğal yükseklik.