Crasser türkçesi Crasser nedir

 • Dangalak (argo terim).
 • Galiz.
 • Hissiz.
 • Aşırı.
 • Aptal.
 • Densiz.
 • Bön.
 • İncelikten yoksun.
 • Dangalak.
 • Ahmak.
 • Kaba.
 • Duygusuz.
 • Görgüsüz.
 • Aptalca.

Crasser ingilizcede ne demek, Crasser nerede nasıl kullanılır?

Crassest : Kaba. Aptalca. Densiz. Bön. Aşırı. Görgüsüz. Dangalak. Galiz. Duygusuz. İncelikten yoksun.

Crass fault : Verev kırık. Katmanların eni yönünde olan kırık.

Crass ignorance : Koyu cahillik.

Crass : Hissiz. Görgüsüz. Densiz. Dangalak. Galiz. Aptal. Dangalak (argo terim). Bön. Duygusuz. İncelikten yoksun.

Crassitude : Nezaketsizlik. Dangalaklık. Terbiyesizlik. Kabalık.

Crash : İflas etmek. Düşmek. Büyük bir gürültü yapmak. Sabahlamak. Kırılmak. Düşmek (kaza sonucu). Gürlemek. Kırılma. Çarpışmak. Davetsiz olarak gitmek.

Crassly : Kabaca. Duyarsızca. Terbiyesizce.

Crassness : Kabalık. Densizlik. Ahmaklık. Dangalaklık. Kalınlık. Aptallık.

Crassum : Kalın, sert. Krassum.

Incrassate : Koyulaşmak. Kalınlaşmak.

İngilizce Crasser Türkçe anlamı, Crasser eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Crasser ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Boneheads : Kalın kafalı. Geri zekalı. Mankafa. Kalın kafal (argo terim)ı. Odunkafalı. Denyo.

Chest of drawers : Konsol. Şifonyer. Çekmeceli dolap. Şifoniyer.

 

Boob : Budala. Aptalca hata. Çok büyük hata yapmak. Gaf yapmak. Çuvallamak. Enayi. Avanak. Aptallık yapmak.

Graceless : Kötü. Nahoş. Zarafetten yoksun. Çapkın. Terbiyesiz. Çirkin. Göze batan.

Blockhead : Geri zekalı. Mankafa (argo terim). Andaval. Mankafa. Kalın kafalı.

Cloying : Bıktırış. İğrenç. Bıktıran. Tiksindirici. Boğucu.

Intractable : Dik kafalı. Kontrol edilmesi zor. İnatcı. Ele avuca sığmaz. Zorlu. Serkeş. İnatçı. Kolay kontrol edilemeyen. Yola getirilemeyen.

Ament : Söğüt çiçeği. Salkım. Huş ağacı çiçeği. Silindir şeklinde uzun çiçekler dizisi. Amenti. Geri zekalı. Zeka gelişimi eksikliği olan kimse.

Drawer : Göz. Barmen. İktisat, ekonomi alanlarında kullanılır. Keşideci. Çekmece masa. Ödek, çek, gibi tecimsel belgitleri işleme koyan kişi. Çek, senet gibi değerli kağıtları düzenleyen ve ödemekle yükümlü olan kişi. Çekmece gözü. Çizer. Çekmece.

Ass : Merkep. Makat. Marsıvan eşeği. Göt. Göt (argo terim). Evcil afrika eşeği. Kıç (argo terim). Salak. Popo.

Crasser synonyms : article of furniture, piece of furniture, callous, acuter, dizziest, blunt, dizzied, commode, badass, acute, earthiest, arses, chattery, ass hole, goops, inelegant, impertinent, beyond all reason, clumsier, inexperienced, apathetic, berks, common as dirt, indecent, crassest, aments, bird brain, beastly, asses, naif, acutest, barmcake, asinine.

Crasser zıt anlamlı kelimeler, Crasser kelime anlamı

Uncrossed : Çarpısız. Çizgisiz (çek). Çapraz olmayan. Açık. Çizgisiz.