Criterion autoregressive transfer function türkçesi Criterion autoregressive transfer function nedir

  • Cat ölçütü (açılması gerekmez mi).
  • Ekonomi alanında kullanılır.

Criterion autoregressive transfer function ingilizcede ne demek, Criterion autoregressive transfer function nerede nasıl kullanılır?

Criterion : Özde bir olan konuların karşılaştırılması sırasında temel alınan ölçü veya ölçüler. Eğitim, fizik, gramer, ekonomi alanlarında kullanılır. Değerlendirme ölçütü. Ölçüt. Kıstas. Ayıraç. Belli bir tip üzere yapılmış, ölçü, belirgin özellik, nitelik, nicelik ve değerin belirli ölçüsü. Mikyas. Bir yargıya varmak ya da değer biçmek için başvurulan ilke. Kriter.

Autoregressive : Özbağlanımlı. Ar. Kendiyle bağlaşımlı. Gelecekteki verileri tahmin etmeye temel olacak geçmiş istatistikler kullanımı (ticaret).

Transfer : Bir yerden veri gönderip başka bir yerden almak. veriyi bir dış bellekten başka bir dış belleğe aktarmak. Aktarma. Basmak (kopya). Transfer. Taşıt değiştirmek. Transfer olmak. Erke ya da özdeğin bir yerden başka bir yere götürülmesi. Transfer etmek. Çıkartma. Bir hakkın, bir hukuki çıkarın ya da bir nesnenin bir kimseden bir başka kimseye geçmesini sağlayan işlem.

Function : Bir organın normal olarak yaptığı görev. Bir nesnenin ya da bir kimsenin gördüğü iş, kendisinden beklenen eylem. iş görme yetisi. belli bir değişkenle ilişkili olan herhangi bir matematiksel ifade. Merasim. Bağımsız değişkenler ile bağımlı değişken arasındaki ilişkinin matematiksel ifadesi. bk. işlev. İşlevini yerine getirmek. Herhangi bir şeyin gördüğü iş, iş görme yetisi, görev. Bir toplumun halkbilim olay, ürün, öğe ve değişkenleri arasındaki ilişkiler düzeninin, halkın tarihsel, toplumsal, kültürel ve ekonomi gereksinmelerine uygun bir biçimde, uyumlu ve kesintisiz olarak işlemesini sağlayan etkinlik, bk. toplum, halkbilim, halkbilim olayı, öğe, değişken. Görev. Çalışmak. Fonksiyon.

 

Filter transfer function : Süzgecin aktarım işlevi.

Open loop transfer function : Açık döngü aktarım işlevi.

Implied transfer function model : Örtük aktarım fonksiyonu modeli.

Sinusoidal transfer function : Sinüzoidal aktarım işlevi. Sinuzoidal aktarım işlevi.

İngilizce Criterion autoregressive transfer function Türkçe anlamı, Criterion autoregressive transfer function eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Criterion autoregressive transfer function ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

A priori analysis : Öncül çözümleme. A priyori analiz.

Aalens linear regression model : Aalen doğrusal bağlaşım modeli.

A posteriori criteria : Ardıl ölçüt.

Abel blanchard model : A-b modeli. Abel-blanchard modeli.

A priori theoretical criteria : Öncül kuramsal ölçüt.

A posteriori analysis : Ardıl çözümleme. A posteriyori analiz.

A level : A-düzeyi. Lise bitirme sınavı (ingiliz ingilizcesi).

Abadir test : Abadir sınaması.

A error : A-hatası.

Aalen estimator : Aalen tahmincisi.

Criterion autoregressive transfer function synonyms : a posteriori information, a priori information, a b model, abc method, a posteriori probability, a priori probability.