Crouch down türkçesi Crouch down nedir

Crouch down ingilizcede ne demek, Crouch down nerede nasıl kullanılır?

Crouch : Çömelme. Büzülmek. Silmek. Çömelmek. Çökmek. Sinmek. İdaho eyaletinde şehir.

Down : Aşağı. Çökmek. Aşağıya doğru. Alaşağı etmek. Yıkmak. Yere yıkmak. Beri. İndirmek. Bozuk.

Crouch sitting : Vücudun, dizler ve kalça bükülü olarak eller ve ayak uçları üzerinde dayalı bulunduğu durum. (bu durumda ya dizler bitişik olarak kolların, ya da kollar dizlerin arasındadır.). Dört ayak duruşu.

Crouched : Sinmek. Büzülmek. Çömelmek. Çökmek.

Crouches : Sinmek. İdaho eyaletinde şehir. Çökmek. Silmek. Çömelmek. Çömelme. Büzülmek.

Crouching : Çömelmiş vaziyet. Çömelmek. Sinik. Çömelme.

İngilizce Crouch down Türkçe anlamı, Crouch down eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Crouch down ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Hunker : Pensilvanya eyaletinde yerleşim yeri. Topuklarının üzerine çömelmek. Topuklarının üstüne çömelmek.

Defected : Döneklik etmek. Haleldar. Ayrılmak. İltica etmek. Kaçmak.

Duck : Anatinae alt familyasından hemen hemen dünyanın tüm sulak bölgelerinde yaşayan perde ayaklı su kuşlarına verilen ad. Ördek. Batmak. Başını eğerek savuşturmak. Dalmak. Kaytarmak. Sıvışmak. Daldırıp çıkarmak. Eğilmek.

 

Permeates : Yayılmak. Nüfuz etmek. Sızmak. İçine işlemek. Süzmek. Geçmek. Süzüntü. Geçen.

Harboured : Korumak. Demir atmak. Misafir etmek. Barınmak. Beslemek. Liman. Barındırmak. Yataklık etmek. Gütmek.

Cowering : Sinen. Korkudan sinmek. Sinme. Dizlerinin bağı çözülmek (argo terim). Çökmek.

Crouch : Çömelme. Silmek. İdaho eyaletinde şehir. Büzülmek. Çökmek.

Have recourse to : Çare ummak. Yardım dilemek. Başvurmak. Müracaat etmek.

Asylums : Himaye. Sığınma. Barınak. Tımarhane. Sığınacak yer. Akıl hastanesi. Koruma. Sığınak. İltica.

Asylum : Sığınacak yer. Tımarhane. Koruma. Muhafaza. İltica. Akıl hastanesi. Sığınma. Melce. Himaye.

Crouch down synonyms : harbors, harbour, defecting, cowers, permeated, cringe, harboring, hunched, harbours, defect, hunch, crouched, harbor, haven, permeating, crouching, fall back upon a thing, crouches, permeate, hunches, hunkered, cringed, ducked, couch, hunching, cringes, harbored, cowered, cower.