Cultic türkçesi Cultic nedir

  • Kült.
  • Külte ilişkin.
  • Kült ile ilgili.
  • Külte veya kültlere ait veya ilgili.

Cultic ingilizcede ne demek, Cultic nerede nasıl kullanılır?

Cultigen : Kültür bitkisi. Zirai kültür bitkisi.

Cultism : Kültizm. Bir kültün dinsel törenleri ve inançları.

Cultist : Tarikat üyesi. Mezhep üyesi. Tarikatçi. Kült üyesi.

Cultists : Mezhep üyesi. Tarikat üyesi. Tarikatçi. Kült üyesi.

Cultivable : Yetiştirilebilir. Ekilip biçilebilir. İşlenebilir. Ekilebilir.

Cultivated agricultural lands : Buğday, arpa, mısır gibi tek dönemlik tohumlu bitkilerin ekildiği tarım arazileri. Ekili tarım arazileri.

Cultivate : Kendini adamak. Ekip biçmek. Tarlayı sürmek. Dostluğunu ilerletmek. Gayret etmek. İşlemek. Geliştirmek. Ekmek. Dostluğunu kazanmak. Beslemek.

Cultivate a friendship : Dostluk kazanmaya çalışmak.

Cultivated agricultural fields : Ekili tarım arazileri. Buğday, arpa, mısır gibi tek dönemlik tohumlu bitkilerin ekildiği tarım arazileri.

Cultivated area : Ekilen alan. Ekiliş alanı. Tarım alanı.

İngilizce Cultic Türkçe anlamı, Cultic eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Cultic ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Judge : Kılıçoyunu yarışmalarında, başyargıcıya yardımcı olan dört yargıcıdan her biri. Değerlendirmek. Tahmin etmek. Hakemlik yapmak. Anlam çıkarmak. Hükme bağlamak. Atletizm, hukuk, eskrim alanlarında kullanılır. Hüküm vermek. Muhakeme etmek. Karara varmak.

 

Panellist : Açık oturum konuşmacısı. Panel katılımcısı. Panelist.

Reviewer : Eleştirmen. Eleştirici. Hakem. Kitap eleştirmeni. Gözden geçiren.

Sampler : Örnekleri deneyen kişi. Örnekleyici. Numune alıcısı. Çeşnicibaşı. Çeşnici. Örnek kitabı. Örnekleri deneyen kimse. Pancar delici. Numune alıcı.

Reader : Düzeltmen. Okuma kitabı. Seçki. Okutman. Eleştirmen. Doçent (ingiliz ingilizcesi). Antoloji. Okuyucu. Yayımlanacak eserleri eleştiren kimse. Doçent.

Drama critic : Oyunculuk eleştirmeni. Drama eleştirmeni. Tiyatro performanslarını değerlendiren kimse. Tiyatro eleştirmeni.

Cult : Moda. İbadet. Merak. Tapınma. Birey ya da topluluklarca, tanrılara, yüce varlıklara, atalara, ölülere, efsane kahramanlarına; kutsal olarak nitelenen hayvan ve bitkilere; güneş, ay, yıldız, su, ateş, taş vb. doğal öğelere karşı inanç ve bağlılık göstermek üzere yapılan davranışların topu. Tarikat. Putperestlik. Rağbet. Belli bir tanrı düşüncesine ya da doğaüstü sayılan varlıklara inanmayı ve onlara adaklar adamayı anlatan bir dizi dinsel törenler ve uygulamalar.

 

Panelist : Panel katılımcısı. Açık oturum konuşmacısı. Panele katılan kimse. Açık oturuma katılan kimse.

Appraiser : Değer biçen. Değer takdir eden kişi. Muhammin. Ehlivukuf. Takdirci. Değer biçici. Değer biçen kimse. Paha biçen.

Professional : Mesleki. Kararlı. Para için yapan kimse. Azimli. Meslek. Meslekten yetişme. Fikir işçisi. Para için yapan. Mütehassıs. Uzman.

Cultic synonyms : theater critic, newspaper critic, literary critic, taste tester, music critic, professional person, authenticator, evaluator, taster, referee, art critic, religion, grader.

Cultic zıt anlamlı kelimeler, Cultic kelime anlamı

Urban : Şehirde bulunan. Kent ile ilgili. Kentte bulunan. Şehre ait. Şehirde yaşayan veya bulunan. Şehirle ilgili. Kentsel. Şehir. Şehirsel. Şehirli.

Cosmopolitan : Geniş görüşlü. Dünya vatandaşı. Sınırsız. Evrendeş. Kozmopolit. Kozmopolitan. Dünyanın birçok yerine ait olan veya oraları bilen. Dünyanın her tarafına ait. Çok uluslu.