Cumhurbaşkanlığı nedir, Cumhurbaşkanlığı ne demek

  • Cumhurbaşkanı olma durumu.
  • Cumhurbaşkanı ve diğer görevlilerin bulunduğu bina
  • Cumhurbaşkanının makamı.

Cumhurbaşkanlığı hakkında bilgiler

[Bakınız: başkan]

Cumhurbaşkanlığı ile ilgili Cümleler

  • Calhoun'ın, Cumhurbaşkanlığı umutları vardı.
  • Nixon 1960 yılında cumhurbaşkanlığı için aday oldu.
  • Cumhurbaşkanlığı için aday ol.
  • Cumhurbaşkanlığı adaylığını duyurmak için hazırdı.
  • Yeni Cumhurbaşkanlığı Sarayı biraz Osmanlı, biraz da Selçuklu mimarisinin izlerini taşıyor.
  • O yıl cumhurbaşkanlığı için kim aday oldu?

Cumhurbaşkanlığı anlamı, kısaca tanımı:

Cumhur : Halk. Topluluk.

Cumhurbaşkanı : Cumhuriyetle yönetilen ülkelerde devlet başkanı, reisicumhur, cumhur reisi.

Durum : Ad soyundan kelimelerin birbirleriyle edatlarla ve fiillerle ilişkilerini belirleyen biçim, hâl. Bireyin toplum içindeki ilişkileriyle belirlenen yeri. Duruş biçimi, konum, tavır. Bir şeyin içinde bulunduğu koşulların hepsi, vaziyet, hâl, keyfiyet, mevki, pozisyon.

Makam : Klasik Türk müziğinde bir müzik parçası veya şarkının işleniş biçimi. Mevki, kat, yer.

Diğer : Başka, özge, öteki, öbür.

Görevli : Görevi olan, vazifeli. Resmî görevi olan kimse, memur.

Bina : Yapı. Arapça fiil çatısını konu edinen bilim veya kitap. Çatı.

Başkan : Bir topluluğun, bir toplantının veya bir derneğin başında bulunan kimse, reis, reis bey. Bazı ülkelerde devletin ve hükûmetin başı.

 

Olma : Olmak işi.

Diğer dillerde Cumhurbaşkanlığı anlamı nedir?

İngilizce'de Cumhurbaşkanlığı ne demek? : n. presidency, office of president

Rusça'da Cumhurbaşkanlığı : n. президиум (M)