Cursed türkçesi Cursed nedir

Cursed ile ilgili cümleler

English: She cursed him for forgetting his promise.
Turkish: Sözünü unuttuğu için onu lanetledi.

English: Ali cursed himself for his carelessness.
Turkish: Ali dikkatsizliği için kendini lanetledi.

English: He cursed her fate.
Turkish: O, kaderini lanetledi.

English: Ali cursed himself.
Turkish: Ali kendini lanetledi.

English: She cursed him for causing the accident.
Turkish: Kazaya sahip olduğu için onu lanetledi.

Cursed ingilizcede ne demek, Cursed nerede nasıl kullanılır?

Be cursed with something : Çekmek. Başı belada olmak.

Be cursed : Lanet edilmek. Lanetlenmek. Lanetli olmak. Lanete uğramak.

Cursedly : Talihsizce. Talihsiz bir şekilde. Lanetlenmiş bir biçimde. Kahrolası bir şekilde. Sefalet içinde. Lanetlenmiş şekilde. Küfretmeyi hak eden bir şekilde.

Cursedness : Lanetlilik. Melunluk. Talihsizlik. Lanetli olma durumu.

Accursed : Uğursuz. Lanetli. Lanetlenmiş. Melun. Berbat. İğrenç.

Accursedly : Uğursuzca. Bahtsız bir şekilde. Lanetlenmiş olarak. Berbat bir şekilde. Melunca.

Curses : Lanetlemek. Beddua etmek. Lanet okumak. Lanet etmek. Sövmek. Küfretmek.

Cursers : Lanet eden kimse. Küfreden kimse. Başka birini lanetleyen kimse. Müstehcen dil kullanan kimse. Lanet okuyan kimse. Beddua okuyan.

 

The curse : Beddua. Lanet etmek. Regl. Aybaşı. Telin etmek. İntizar etmek. Sövüp saymak. Lanet. Beddua etmek. İlenmek.

Accursedness : Lanetlenmişlik. Lanetlenmiş ve kaderi kötü olma durumu. Uğursuzluk.

İngilizce Cursed Türkçe anlamı, Cursed eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Cursed ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Dad blamed : Dad-blamed. (resmi olmayan) lanetli. Sürpriz veya hafif rahatsızlık belirtmek için kullanılan edebikelam.

Bleeding : Suverme. Kanama. Kanayan. Kanatma. Allah'ın cezası. Adet. Kanayarak. Havasını alma. Beton sütü.

Doomed : Mahkum. Hüküm verilmiş. Ölüme mahkum. Kader mahkumu. Eli mahkum. Mecbur. Kaderine terk edilmiş. Kaderine terkedilmiş.

Bloody : Fazlasıyla. Süper. Acayip. Kan gibi. Kanatmak. Kanlı. Müthiş.

Drat : Hey. Allah'ın cezası.

Goddamn : Allah'ın cezası.

Cussed : Ters. İnatçı.

Accurst : Berbat. Uğursuz. İğrenç.

Crabbiest : Aksi. Dırdırcı. Darmadağın. Sinir. Karman çorman. Gıcık.

Distressed : Şanssız. Fakir. Sıkıntılı. Yoksul. Üzgün. Tükenmiş. Yıpranmış. Endişeli. Sıkkın.

Cursed synonyms : stuck with, cursed with, doggoned, flaming, chuffing, blessed, bugger you, blasted, goddam, haplessness, haunted, what a bind, anathema, anathemas, deuced, godforsaken, bally, curse, darned, crankiest, crabby, as cross as two sticks, lorn, ill starred, damnation, doggone, bad tempered, disadventurous, bilious, damn you, the damned, has no luck, curst.

Cursed zıt anlamlı kelimeler, Cursed kelime anlamı

Blessed : Huzurlu. Mübarek. Kutsanmış. Mutlu. Kutlu. Mutluluk veren. Kutsal. Bereketli. Allah'ın.

Saved : Kurtarılmış. Korunmuş. Kurtulmuş. Kaydedilmiş. Korunan. Kaydedildi. Kaydedilen.

Cursed ingilizce tanımı, definition of Cursed

Cursed kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : Hateful. Detestable. Deserving a curse. Execrable. Abominable.