Curving türkçesi Curving nedir

Curving ingilizcede ne demek, Curving nerede nasıl kullanılır?

Curving flight : Kavisli uçuş.

Incurving : Eğmek.

Curviness : Çarpık olma niteliği. Eğimli olma. Kıvrımlı hatlara sahip olma. Şehvet düşkünlüğü.

Scurviness : Aşağılık olma durumu. Kincilik. Kötülük. Alçaklık.

Curvier : Biçimli. Eğrili. Düzgün vücutlu. Kıvrımlı hatlara sahip.

Curvilinear coordinates : Eğrisel konaçlar. Eğrisel koordinatlar.

Curvilinear integral : Çizgi tümlevi. Eğrisel integral. Çizgi integrali.

Curvilineal : Eğrisel.

Curvilinear motion : Eğrisel hareket.

Curvilinear distortion : Eğriltme. Cismin doğru çizgilerinin resim görüntüsünde eğri çıkması biçiminde kendini gösteren bozulma. Eğrisel bozunum. Eğriltme bozulması.

İngilizce Curving Türkçe anlamı, Curving eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Curving ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Gyrose : Bükümlü. Kıvrımlı. Dirsekli. Kıvrak. Dalgalı.

Anticlines : Beldik. Yayak. Antiklinal. Yukaç. Merkezi bir eksenden iki yana doğru inen kayaç yapısı (jeoloji).

Wrying : Yüzünü buruşturma.

Anfractuous : Dolambaçlı. Rüzgarlı. Eğri büyrü. Eğri büğrü. Anfraktüöz. Kavisli. Dolaylı.

 

Curvy : Biçimli. Eğrili.

Inclined : Eli yatkın. Mütemayil. Eğilimli. Yatkın. Meyilli. Yamuk. Yetenekli. Yatmış.

Tilting : At üstünde mızrak oyunu ile ilgili. Aşırı dönme. Devirme (döküm). Meyilli. Yan yatma. Yana yatma. Yatık. Yana yatırma.

Droopier : Sarkık. Daha halsiz. Halsiz. Mahzun. Daha mahzun. Daha eğik.

Sinuate : Zikzak. Dalgalı kenarlı. Yılankavi. Dalgalı. Kıvrımlı.

Contorting : Kıvırmak. Burmak. Buruşmak. Burma. Bükmek. Çarpıtmak. Saptırmak. Buruşturmak. Eğmek.

Curving synonyms : sickle shaped, upcurved, curvey, recurved, eellike, hooklike, oblique, sinuous, obliques, anticline, bendings, curved, incurved, twister, contortion, falciform, serpentine, arcuate, leanings, obliqued, falcate, bowed, arciform, circuitous, contorts, incurvate, italic, bevelled, squirmier, arched, cabriole, arching, canted.

Curving zıt anlamlı kelimeler, Curving kelime anlamı

Straight : Düzlük. Doğru. Düz çizgi. Eşcinsel olmayan kimse. Düz. Yarış çizgisi. Doğruca. Düz hat. Düz (çizgi). Uyuşturucu kullanmayan kimse.