Cycle türkçesi Cycle nedir

 • Dolaşım.
 • Çoğalan bir değişkenin art arda gelen minimumlar ya da maksimumlar aralıkları ve bu aralıklardaki değişme biçimleri özdeş değilse bu olayın dönümünden söz edilemez. onun yerine art arda gelen her minimum ya da maksimum çifti arasındaki değişim bir çevrim olur. sözgelişi, güneş lekeleri sayısı tekrarlı olarak azalır çoğalır. bir tarihde gözlenen leke sayısı sıfır iken bir süre sonra bu sayı artar, en büyük değeri alır ve sonra tekrar sıfır olur. böylece bir çevrim tamamlanmıştır; ondan sonra ikinci çevrim başlar, başka hızda ve değerlerde çoğalır, yeniden sıfıra iner. bu da ikinci çevrimdir. güneş leke çevrimlerinin süresi 9 ile 13 yıl arasında değişir.
 • Belli aralıklarla aynı biçimde yinelenen olayları kapsayan dönem.
 • Devreden geçirmek.
 • Sürekli biçimde yinelenen belli bir işlem dizisi, özellikte bu dizinin bir kez yinelenme süresi, bk. dönüş süresi.
 • Yapıştırmak.
 • Yakı yapıştırmak.
 • Elektrik akımının iletken üzerinde aldığı yol.
 • Bir dizgede oluşan ya da bir dizgenin oluşturduğu bir dizi değişikliğin her biri. (her çevrim sonunda bu değişiklik başlangıç noktasına döner. örneğin bir dalgalı akımda, en büyük pozitif akımdan en büyük negatif akıma ya da bunun tersine gidiş bir çevrimdir. bir dalgalı akımın yinelenimi, saniyedeki çevrim sayısına eşittir). (özellikle) bir elektromıknatıs dalganın tam bir salınımı; bu durumda, çevrim, radyo yineleniminin temel birimidir (kilosikl =1.000 sikl, gigasikl =1.000 megasikl. yinelenimler genellikle saniyede çevrim (c/s) ya da hertz olarak belirtilir).
 • Bir sürecin döngü ya da çemberli devinimi sırasında geçirdiği dönemlerden her biri.
 • Bisiklet sürmek.
 • Devir yaptırmak.
 • Zaman.
 • Dönme.
 • Devre.
 • Dönüş.
 • Bilgisayar, bilişim, uzay, iktisat, sinema, televizyon, veterinerlik alanlarında kullanılır.
 • Aşama.
 • Pedal çevirmek.
 • Salınım.
 • Bisiklete binmek.
 • Çevrim.
 • Siklus.
 • Reel gayrisafi yurtiçi hasılanın reel büyüme eğilimi (uzun dönem büyüme hızı-ortalama büyüme hızı) etrafında birbirini izleyen daralma, dip, yükselme, patlama gibi aşamalardan geçtiği ve her aşamanın bir sonraki aşamayı oluşturacak dinamikleri içerdiği ve etkilediği süreç.
 • Tur.
 • Devir.
 • Bisikletle gitmek.
 • Bisiklet.
 • Dizi.
 • Motosiklet.
 • Seri.
 

Cycle ile ilgili cümleler

English: The cycle of blood is not regular.
Turkish: Kan dolaşımı düzenli değil.

English: The life cycle of an amphibian consists of three stages: egg, larva and adult.
Turkish: Bir amfibinin yaşam döngüsü üç aşamadan oluşur: yumurta, larva ve ergin.

English: My sleep cycle has been disrupted.
Turkish: Benim uyku döngüm bozuldu?

English: The economy is at peak of a business cycle at present.
Turkish: Şu anda ekonomi iş döngüsünün zirvesinde.

English: I plan to cycle around Shikoku next year.
Turkish: Gelecek yıl Shikoku çevresinde bisiklet sürmeyi planlıyorum.

Cycle ingilizcede ne demek, Cycle nerede nasıl kullanılır?

 

Cycle annealing : Çevrimsel tavlama. Çevrimli tavlama.

Cycle counter : Salınım sayacı. Ritim sayacı. Çevrim sayacı. Devir sayacı.

Cycle criterion : Salınım ölçütü. Çevrim ölçütü.

Cycle font color : Yazıtipi rengini değiştir.

Cycle index counter : Salınım dizin sayacı. Çevrim dizin sayacı.

Four cycle engine : Dört devirli motor. Dört zamanlı makine. Emme, sıkıştırma, güç iletme ve atma işlemlerinden oluşan bir çevrimi, anadingilin iki dönüşünde tümleyen motor. Dört çevrimli motor. Dörtevreli motor. Dört zamanlı motor.

Closed cycle control system : Kapalı çevrim denetimli sistem. Kapalı çevrimli denetim sistemi. Kapalı çevrime denetimli sistem.

Cycle track : Bisiklet yolu.

Cycle stealing : Çevrim kapma. Dönüş çalma. Çevrim çalma.

Cycle path : Bisiklet yolu.

İngilizce Cycle Türkçe anlamı, Cycle eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Cycle ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Toured : Gezinti. Dolaşmak. Gezi. Turneye çıkmak. Tur yapmak. Seyahat. Nöbet. Gezmek.

Motorcycles : Motosikletler.

Revolution : Dolanım. İhtilal. Deveran. İnkılap. Devir süresi. Kapalı bir yörünge üzerinde dolanıma devimini. Köklü değişiklik. Gezegenin güneş etrafında dönmesi.

Roadsters : Roadster. Üstü açık çift kişilik spor araba. Binek atı. İki kişilik hafif araba. Üstü açık araba. Uzun yol bisikleti.

Interval : Perde arası. Mesafe. Sıklık. Süre. Uzaklık. Aralık. Müddet. Ara. Zaman aralığı.

Half time : Yarı devre. Yarıdevre. Yarım gün. Haftaym. Bir ayaktopu oyununun 45'er dakikalık iki dönemi arasında oyunculara verilen 15 dakikalık dinlenme süresi. Ara. Devre arasındaki dinlenme süresi. Yarım günlük.

Batteries : Pil. Akü. Piller. Atıcı (baseball terimi). Takım. Vuruş. Kötü muamele. Tavuk kafesleri dizisi. Borda topları.

Business cycle : İş çevrimi. Ekonomi, iktisat alanlarında kullanılır. Konjonktür. Konjonktür hareketleri. İşletmeleri etkileyen genel makro ekonomik şartlar (enflasyon, vb.). İş devri. Konjonktür devirleri. Konjonktür dalgası. Konjonktür dalgalanmaları.

Pedaller : Ayaklık. Ayakçak. Pedalla işletmek. Pedalla çalıştırmak. Pedala basmak. Gaz pedalı. Pedal.

Outings : Gezme. Gezi. Evden dışarı yapılan küçük gezi veya seyahat. Çıkma. Tozma. Gezinti.

Cycle synonyms : array, attaches, currencies, bicycle, echeloning, tour, change of position, undulation, gradations, revved, detritus, libration, pedal, deflexion, resonance, agglutinate, assignations, traffic, fastest, assignation, currency, dudes, chains, rhythm, any time, time interval, plastered, bonding, degrees, pedalled, prompt, rapid, bind.

Cycle zıt anlamlı kelimeler, Cycle kelime anlamı

Walk : Yürüyüş. Yürüyüş biçimi. Gezinti. Eşlik etmek. Adımla ölçmek. Dolaştırmak. Yürüyüşe çıkarmak. Taşımak (iterek). Yürüyüş yeri. Üzerinde yürümek.

Cycle ingilizce tanımı, definition of Cycle

Cycle kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : A series of operations in which heat is imparted to (or taken away from) a working substance which by its expansion gives up a part of its internal energy in the form of mechanical work (or being compressed increases its internal energy) and is again brought back to its original state. An imaginary circle or orbit in the heavens. To pass through a cycle of changes. To recur in cycles. One of the celestial spheres.