Cycle stealing türkçesi Cycle stealing nedir

  • Dönüş çalma.
  • Çevrim çalma.
  • Çevrim kapma.

Cycle stealing ingilizcede ne demek, Cycle stealing nerede nasıl kullanılır?

Cycle : Çevrim. Zaman. Pedal çevirmek. Belli aralıklarla aynı biçimde yinelenen olayları kapsayan dönem. Aşama. Seri. Siklus. Devre. Devreden geçirmek. Bir sürecin döngü ya da çemberli devinimi sırasında geçirdiği dönemlerden her biri.

Stealing : Sirkat. Cebellezi. Araklama. Çalma. Hırsızlık.

Cycle annealing : Çevrimsel tavlama. Çevrimli tavlama.

Cycle counter : Ritim sayacı. Salınım sayacı. Devir sayacı. Çevrim sayacı.

Cycle criterion : Salınım ölçütü. Çevrim ölçütü.

Cycle font color : Yazıtipi rengini değiştir.