Cytotaxis türkçesi Cytotaxis nedir

  • Hücrenin bir uyartıya doğru ya da uyartıdan uzağa doğru hareketi.
  • Sitotaksis.
  • Özel bir uyarıcıya karşı hücrelerin harekete geçmesi. hücrelerin birbirini çekme ve itme hareketi, özellikle diğer hücrenin gösterdiği yaklaşma veya uzaklaşma hareketi.
  • Biyoloji, veterinerlik alanlarında kullanılır.
  • Sitotaksi.

Cytotaxis ingilizcede ne demek, Cytotaxis nerede nasıl kullanılır?

Cytotaxie : Hücregöçümü.

Cytotaxonomy : Kromozom sayısı ve yapısına göre yapılan sınıflandırma. Sitotaksonomi.

Cytotherapy : Hücresel tedavi. Hücreyle yapılan tedavi. Sitoterapi. Hücres tedavisi.

Cytotoxic : Biyoloji, veterinerlik alanlarında kullanılır. Sitosidal. Sitotoksik. Hücreler için toksik olan. Hücrelerin ölümüne neden olan, sitosidal. Hücreler için zehir olan. Hücrelerin ölümüne neden olan. sitosidal.

Cytotoxic anaphylaxis : Hücre yüzeyi için spesifik olan antikorların bir hayvana enjekte edildiğinde meydana gelen bir tip aşırı duyarlılık. Sitotoksik anaflaksi.

Cytotoxicreaction : Tip ıı reaksiyon. Sitotoksik reaksiyon.

Cytotoxic t lymphocyte : Kanserli veya enfekte hücreleri öldüren bağışıklık sistemi. Öldürücü t hücreleri. Ctl (immünoloji). Öldürücü t lenfosit. Hücreye bağımlı bağışıklık ile ilgili ana hücre türü. Sitotoksik t lenfositi. Sitotoksik t lenfosit.

 

Cytotropic anaphylaxis : Sitotropik anaflaksi. Sitotropik antikorların neden olduğu bir tip aşırı duyarlılık reaksiyonu.

Cytotoxic t cell : Öldürücü t lenfosit. Sitotoksik t hücresi.

Cytotoxic t : Öldürücü t lenfosit. Hücre öldürücü t. Organizmaya giren yabancı hücrelerle organizmada şekillenen tümör hücrelerini salgıladıkları sitotoksik maddelerle öldüren hücreler, sitotoksik t lenfosit, sitotoksik t hücresi.

İngilizce Cytotaxis Türkçe anlamı, Cytotaxis eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Cytotaxis ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Enterotoxin : Enterotoksin. Bağırsak zehirlenmesi. Bağırsaklarda yerleşen kimi bakteriler tarafından salgılanan, bir çeşit ekzotoksin. yerel etki sonucu ishale neden olur. Bağırsak kaynaklı toksin (gıda zehirlenmesine sebep olan). Bazı bakteriler tarafından meydana getirilen ve bağırsakta etki yapan zehir.

Toxin : Toksin. Zehir. Bitki, hayvan ya da mikroorganizmalardan çıkarılan fitotoksin, zootoksin, mikotoksin gibi herhangi bir zehir. Bitki, mantar veya bakterilerce üretilen veya insan eliyle üretilen, normal hücre işlevlerine etki veya onları engelleyen herhangi bir kimyasal madde, toksin. Ağı. Ağu. Zehirli madde.