Döl yatağı stafilokok granülomu nedir, Döl yatağı stafilokok granülomu ne demek

Döl yatağı stafilokok granülomu; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir.

Veterinerlikte sözlük anlamı:

Döl yatağında Stafilokok etkenlerine bağlı olarak oluşan küçük apseler ve bunların çevresinde gelişen granülomlarla belirgin domuzlarda çiftleşmeyle bulaşan kronik seyirli hastalık.

Döl yatağı stafilokok granülomu anlamı, tanımı

Granülom : Çevredeki sağlam dokuya oranla sertlik gösteren, granülasyon dokusundan oluşmuş küçük yumru. Düğümcük veya yumru biçiminde doku kümesi. Granülomlu yangıda oluşan, mononükleer hücreler, epiteloid hücreler, dev hücreleri ve bağ doku hücrelerinden oluşan, tümör benzeri şişkinlik

Stafilokok granülomu : Botriyomikozis.

Yata : Yatağı.

Döl : Canlıların üremesi sonucu ortaya çıkan yeni birey veya bireylerin bütünü, zürriyet, nesil. Yavru, çocuk.

Döl yatağı : Memelilerde dölün ana karnındayken içinde bulunduğu organ, ana rahmi, rahim, karın, meşime, uterus.

Granül : Bir maddenin en küçük tanesi. Sitoplazmada bulunan küçük tanecikler.

Stafilokok : Mikroskopta üzüm salkımlarına benzer kümeler durumunda görülen mikroplar.

Çiftleşme : Çiftleşmek işi.

Hastalık : Organizmada birtakım değişikliklerin ortaya çıkmasıyla sağlığın bozulması durumu, rahatsızlık, çor, dert, sayrılık, illet, maraz, maraza, esenlik karşıtı. Aşırı düşkünlük, tutku. Ruh sağlığının bozulması durumu. Bitkilerin yapılarında görülen bozukluk.

 

Belirgin : Belirmiş durumda olan, göze çarpan, besbelli, açık, bariz, sarih. Açık bir biçimde.

Hastalı : Hastalıklı.

Domuzla : Su değirmenlerinde çarkın bulunduğu ve döndüğü yer.

Gelişen : Hakkâri şehrinde, Şemdinli ilçesinde, merkez bucağına bağlı bir yerleşim bölgesi.

Kronik : Süreğen. Uzun süredir bir çözüm getirilmemiş. Olayların birbiri ardınca sıra ile yazıldığı tarih, vakayiname.

Bunlar : Bu zamirinin çokluk biçimi.

Küçük : Boyutları, benzerlerininkinden daha ufak olan, mikro, büyük karşıtı. Geri aşamada. Değersiz, önemsiz. Niceliği az olan. Makam, rütbe, derece bakımından daha aşağı olan kimse. Yaşı daha az olan. Niteliği aşağı olan, bayağı. Kısık, parlak olmayan (ses). Küçük abdest.

Diğer dillerde Döl yatağı stafilokok granülomu anlamı nedir?

İngilizce'de Döl yatağı stafilokok granülomu ne demek ? : uterine staphylococcal granuloma