Döllenme nedir, Döllenme ne demek

Döllenme; bir biyoloji terimidir.

Biyoloji'deki anlamı:

Dişi ve erkek eşey hücrelerinin, dolayısıyla çekirdeklerinin birleşmesi olayı. İç döllenme şeklinde organizmanın eşey organında, ya da dış döllenme şeklinde eşey hücrelerinin vücut dışına çıkarılmasından sonra (özellikle suda) olabilen döllenme. Fertilizasyon.

Orta Öğretim alanındaki anlamı:

[Bakınız: dölleme]

Su ürünleri alanındaki kelime anlamı:

Erkek gametle dişi gametin birleşmesiyle yumurtada embriyonun oluşması, iç döllenme biçiminde organizmanın eşey organında veya dış döllenme biçiminde eşey hücrelerinin vücut dışına çıkarılmasından sonra olabilen döllenme, fertilizasyon.

Veterinerlik alanındaki anlamları:

Kapasitasyon ve akrozom reaksiyonu tamamlamış olan spermatozoonun uygun yer ve zamanda, dişi cinsiyet hücresi olan ovumun içerisine girmesi onunla birleşmesi, fekundasyon, fertilizasyon.

Zooloji alanındaki anlamı:

(karşılık: fertilizasyon), (Lat. fertilis = verimli) Dişi ve erkek eşeylik gözelerinin ve dolayısıyle çekirdeklerinin birleşmesi. Bu iç-döllenme ya da dış-döllenme biçimlerinde olabilir.

İngilizce'de Döllenme ne demek? Döllenme ingilizcesi nedir?:

 

fertilisation, fertilization, fecundation

Fransızca'da Döllenme ne demek?:

fécondation

Osmanlıca Döllenme ne demek? Döllenme Osmanlıca'da ne anlama gelir?:

ilkah

Döllenme hakkında bilgiler

Dişi eşey hücresi yumurta, erkek eşey hücresi spermle döllenir ya da partenogenetik olarak uyarılır. Yumurta, spermleri kendine çekmek için bazı özel kimyasallar salgılar. Yumurtanın mukopolisakkrit dış kısmında oluşan bu kimyasala fertilizin denir. Her yumurta hücresi, kendi türüne uygun fertilizin maddesi salgılar. Eğer yumurta suyu kılcal bir boru içersine konursa, spermalar bu kılcal borunun ağzında toplanır. Bu kemotropizm hareketidir. Döllenme sırasında sperm yumurtaya değer değmez, Antifertilizin denilen maddeyi salgılarak yumurta fertilizini nötralize eder. Döllenme sırasında akrozomdan salınan "Hyaluronidaz" enzimi ile yumurtanın dışındaki Corona radiata'yı eriterek spermin yumurtaya ulaşması sağlanır. Sperm yumurta içersine girer girmez, girdiği yerden başlayarak bir döllenme zarı oluşturur. Buna Kabuk Tepkimesi denir. Bu tepkimenin nasıl oluştuğu tam olarak bilinmemekle beraber, deneysel olarak bu zar kaldırıldığında birçok spermanın yumurtaya girmesine olanak tanır. Kural olarak bir yumurtaya bir sperma girer, (Monospermi), fakat bazı hayvan gruplarında birden fazla sayıda sperm yumurtaya girebilir (Polispermi). Döllenme zarı oluştuktan sonra hiçbir sperm yumurtaya giremez. Birleşme sırasında iğ iplikleri çekirdeğe yaklaşır ve daha sonra ikiye ayrılarak birbirinden uzaklaşır. İğ ipliklerinin oluşumu mayozu ve segmentasyonu başlatır. Normalde yumurta hücresinin geçirgen olmayan zarı, döllenme sonrasında geçirgen hale gelir ve metabolik aktivitesini arttırır. Yumurta, hücre içindeki depo besinleri kullandıktan sonra, zar aracılığıyla madde alış verişi yapmaya başlar. Döllenme öncesinde bulunmayan enzimlerin sentezine ve protein sentezine başlanır. Böylece segmentasyon başlar ve gelişme devam eder.

 

Bitkilerde dişi organın stigması üzerine gelerek çimlenen polenden gelişen polen tüpü, stilusdan geçerek genellikle mikropilden, bazen de kalazandan embriyo kesesine ulaşır. Polen tüpü içindeki spermlerden biri yumurta hücresi ile birleşerek zigotu, bir diğeri de embriyo kesesi sekonder çekirdek ile birleşip, triploid endospermi (besi dokuyu) oluşturur. Zigot ilerki dönemlerde bölünerek embriyoyu meydana getirir.

Döllenme anlamı, tanımı:

Erkek : Sert, kolay bükülmez. Koca. Yetişkin adam, bay, er kişi. Sözüne güvenilir, mert. Girintili ve çıkıntılı olarak bir çift oluşturan nesnelerden çıkıntılı olanı. İnsan, hayvan ve bitkilerin dişiyi dölleyecek cinsten olanı. Sperma oluşturan organizma.

Yapay döllenme : Suni döllenme.

Döllenmek : Dölleme işine konu olmak.

Döllenmesiz : Döllenmemiş olan.

Döllenmesiz üreme : Döllenmemiş yumurtanın gelişmesiyle oluşan üreme biçimi, partenogenez.

Gamet : Erkek veya dişi üreme hücresi.

Kaynaşma : Kaynaşmak işi. Huzursuzluk. Kalabalığın çok olduğu bir yerde kıpırdanma, hareketlilik.

Yumurtacı : Yumurta alıp satan kimse.

Oğulcuk : Oğlanlara sevgiyle yaklaşıldığını belirten bir söz. Döllenmiş yumurtacığın gelişmeye başladığı andan dölüt olmasına kadar geçen süredeki adı, rüşeym, embriyo. Bitki tohumlarında bir kökçük ile bir filizcikten oluşan ana bölüm.

Durum : Bir şeyin içinde bulunduğu koşulların hepsi, vaziyet, hâl, keyfiyet, mevki, pozisyon. Ad soyundan kelimelerin birbirleriyle edatlarla ve fiillerle ilişkilerini belirleyen biçim, hâl. Bireyin toplum içindeki ilişkileriyle belirlenen yeri. Duruş biçimi, konum, tavır.

Gelme : Bir ışının, kaynağından çıkarak bir ayna yüzüne veya saydam bir cismin yüzeyine erişmesi. Gelmiş olan. Yetişme. Gelmek işi.

İlkah : Döllenme. Aşılama. Dölleme.

Eşey : Cinsiyet. Bir organizmanın dişi veya erkek olarak sınıflandırılmasını sağlayan görev, yapı ve karakter topluluğu.

Tozlaşma : Erkek organlardaki çiçek tozunun, rüzgâr veya böceklerin aracılığıyla çiçeklerin tepeciğine konması, döllenme, tozlanma, alogami. Tozlaşmak işi.

Döllenme borusu : Spermlerin yumurtayla birleştiği ve zigotu oluşturduğu tüp, fertilizasyon borusu.

Döllenme zarı : Bir spermin yumurtaya girmesinden sonra meydana gelen ve başka spermlerin girmesini engelleyen örtü. Fertilizasyon zarı. (biyoloji) Bir spermin yumurtaya girmesinden sonra meydana gelen ve başka spermlerin girmesini engelleyen örtü, fertilizasyon zarı. Yumurtaya bir spermatozoon girdikten sonra meydana gelen ve başka spermatozoonların girmesini önleyen bir zar.

Döllenmeden çoğalma : Doğal veya deneysel olarak erkek gametle döllenme olmaksızın dişi gametin üremesi, partenogenez.

Döllenmesiz cücüklenme : (botanik, biyoloji)

Diğer dillerde Döllenme anlamı nedir?

İngilizce'de Döllenme ne demek? : fertilization, pollination

Fransızca'da Döllenme : fécondation [la]

Almanca'da Döllenme : n. Besamung