Dönük nedir, Dönük ne demek

Dönük; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfatmecaz olarak kullanılır.

 • Dönmüş, çevrilmiş kimse
 • Yönelmiş.

Yerel Türkçe'deki anlamı:

Su çevirisi.

Cüzam hastalığı.

Ayak altında ezilmekten meydana gelen yara.

Hastalık sebebiyle renk sararması.

Çirkin.

Yaramaz.

Huysuz, asıkyüzlü kişi.

Sözüne güvenilmeyen, sözünde durmayan.

Din değiştirmiş kimse, dönme.

Tersine çevrilmiş.

Eğri, eğrilmiş.

Kılıksız, kıyafetsiz kimse.

Dönük ile ilgili Cümleler

 • Ali içe dönük değil.
 • Ali oldukça içe dönük.
 • Sen dışa dönük müsün?
 • İçe dönükler dışa dönükler kadar yaşamaz mı?
 • “Artık kendime dönük şeyler yazmıyordum.”
 • Siyam kedileri dışa dönük olarak bilinirler.
 • “Sırtı dönük orta yaşlı adam doğruldu.”
 • Ali dışa dönük, değil mi?
 • Siyam kedilerinin dışa dönük olduğu bilinir.
 • Medyum Memiş'in Medyum Keto'ya dönük hunharca saldırısını esefle kınıyorum.
 • Ali çok içe dönük.
 • Sen dışa dönüksün.

Dönük anlamı, tanımı

Dönü : Koşu yolunda, her bir dönüşe verilen ad. Genellikle 400 m. olur. Birinci gelecek güreşçiyi seçmek için, karşılaşmalarda, aynı kilodaki güreşçiler arasında, yenilenlerin elenmesini sağlamak üzere yapılan güreş dizisi. Bir üst duruma geçecek kılıçoyuncularının belli olması için , her basamakta yinelenen küme içi yarışmalarına katılan yarışmacıların yer aldıkları, eşit değerdeki kümelerden oluşan birlik. Temel parçacıkların ya da çekirdeğin açısal devinim büyüklüğünü belirtmekte kullanılan ve yüklerin parçacık ekseni çevresinde dönmesine ilişkin bir nitelik. [Bakınız: spin]. Birçok keseklerden meydana gelen bir koşuğun her keseğine denir. Yarışlıkta yapılan yarışlarda, her bir dönüşe verilen ad. Yarışma ve karşılaşmaların sayı, zaman ya da mesafelere göre tekrarlanan birimleri. Tövbe

 

Çocuğa dönük okul : Çocukların gerekseme, amaç ve ilgilerini göz önünde tutarak örgütlenmiş olan okul.

Çocuğa dönük program : Öğretim etkinliklerinin çocukların ilgi ve amaçlarına göre belirlenmesini; bu etkinlikleri, öğretmen ile öğrencilerin birlikte çalışarak seçmesini ve planlamasını; öğretim yöntemleri arasında en çok sorun çözme yönteminden yararlanılmasını öngören bir öğretim programı.

Dönük kanatlı : İki sesteş sözcükten birini koşanın başına, öbürünü sonuna getirme sanatı. Ör. / Gül ruhun hecrile lal olmuş gönül ey gonce-fem / Gel bana ben ağlayım bülbül gibi sen bak da gül.

Dönükgöz : Şaşı.

Dönüklük : İrtica.

Dönükmek : Bir iş üzerinde çok uğraşmak, kendini işe canla başla vermek: Bu işi bitireyim diye dönüküp dururum.

Geriye dönük denetim : Uygulamada amaç edinilen olayın son sayışımından başlayıp başlangıç sayışımına kadar derinlemesine yapılan denetim.

Halka dönüklük : Halka dönük olma durumu.

İçe dönük ünlemler : İnsanın iç dünyasındaki türlü duygu ve heyecanları dışarı vuran ünlemler. Bunlara duygu ünlemleri de denebilir. aa, ah, aman, vah vah, yazık, uhh, yaa, tövbe tövbe ve benzerleri Örnekler için bk. ünlem.

 

Maliyete dönük fiyatlandırma : Perakendeci firmaların, belirli bir kâr hedefine ulaşmak amacıyla kabul edebilecekleri endüşük fiyat. [Bakınız: maliyet temelli fiyatlandırma].

Sorunlara dönük program : Öğrenme etkinliklerinin günlük, önemli ve çocukların yaşantılarıyla ilgili sorunlar çevresinde düzenlenmesini ve buna uygun gereçler ile yöntemlerden yararlanılmasını öngören öğretim programı.

Yaşama dönük program : Amaçları ve konuları öğrencilerin istek, ilgi ve gereksinmelerine uygun olarak saptanıp düzenlenmiş olan öğretim programı.

Yüz dönük asılma : Yüzü araca dönük tutarak asılma.

Yüz dönük atlama : Yüz araca dönük olarak atlama.

Dışa dönük : Dışla ilişkisi olan. Çevresiyle iletişim kurmada güçlük çekmeyen, bulunduğu ortama kolayca uyum sağlayabilen, sosyal ilişkileri güçlü (kimse).

Halka dönük : Halk için olan.

İçe dönük : Çevresiyle iletişim kurmada güçlük çeken, içine kapalı, sosyal ilişkileri zayıf olan (kimse).

İçe dönüklük : İçe dönük olma durumu.

Kıyafetsiz : Giysisiz. Kılıksız.

Diğer dillerde Dönü yörünge etkileşimi anlamı nedir?

İngilizce'de Dönü yörünge etkileşimi ne demek ? : spin-orbit interaction