Dördüncü çağ nedir, Dördüncü çağ ne demek

Dördüncü çağ; bir jeoloji terimidir. Dil bilgisi yönünden Türkçe'de özel olarak kullanılır.

  • Yeryüzünün yaklaşık iki veya üç milyon yıllık çağı

Coğrafya'daki terim anlamı:

İnsanın türediği, gelişen doğal olayların izlerinin bugün de canlılığını koruduğu yerbilim çağlarının son ve içinde yaşadığımız bölümü.

İngilizce'de Dördüncü çağ ne demek? Dördüncü çağ ingilizcesi nedir?:

quaternary

Dördüncü çağ hakkında bilgiler

Dördüncü Çağ ve sonraki çağlar, J. R. R. Tolkien Orta Dünya evreninde bir zaman dilimidir. Dördüncü Çağ ve sonrasına dair Tolkien çok az şey yazmıştır. Tolkien’in çoğu çalışması Üçüncü Çağ ve ondan önceki çağlarla ilgilidir.

Dördüncü Çağ, bazılarının sandığının aksine Yüzüktaşıyıcılarının Valinor’a gitmek için Orta Dünya’dan ayrılması ile değil, Hükmeden Yüzük’ün yok edilmesi ve Sauron’un kesin olarak yenilmesi ile başlamıştır. Çağın ilk asırlarında yaşanan bazı olaylar Ekler’den ve aşağıdaki açıklamalardan öğrenilebilir.

Elessar ve sonrasında Eldarion’un çalışmalarıyla, sürgündeki Númenorean krallıkları olan Arnor ve Gondor tekrar eski günlerine kavuştu ve İnsanların krallıkları zenginleşti. İnsan ırkından olan düşman halklar ile kesin barış kuruldu. En azından Haradrim ve Easterlingler ile ittifak kuruldu ve hatta bazıları Yeni Birleşik Arnor ve Gondor Krallığı’na katıldılar. Ekler’de anlatıldığı üzere, Éomer Eorl’ün yemini tazeledi ve Elessar ile beraber Rhûn denizinin ötesindeki ve Harad’ın içlerindeki topraklarda savaşlar yapmaya gittiler. Demek ki, geçmişte Sauron ile beraber savaş yapmış ve hala barış yapmayan halklar vardı. Sauron’un kölelerinin çoğu özgür bırakıldı ve Mordor’daki Núrnen denizi etrafında kendilerine bağımsız topraklar verildi. En başından beri müttefik olan Rohan ve Esgaroth krallıkları da parlak günlerine döndü. Doğal olarak zarar görmeden Dördüncü Çağ’a ulaşmış olan Shire ve Drúedain ülkelerine de bağımsızlık verildi.

 

Lórien elfleri Yüzük Savaşı esnasında Dol Guldur’dan gelen üç saldırıyı geri püskürttükten sonra, Kuyutorman’ı her türlü kötülükten temizlemeye başladı (bu kötülüklerin birçoğu Dol Guldur’daydı). Rivayet edilir ki, Celeborn birçok elfle birlikte kayıklara binerek savaşa hazırlıklı bir halde Anduin’in karşı tarafına geçti. Bu esnada Galadriel, Dol Guldur’un surlarını yıkıyordu ve çukurlarını ortaya çıkarıyordu. Orman bu şekilde temizlendi. Daha sonra Thranduil ve Celeborn, ormanın ortasında buluştular ve ormana Eryn Lasgalen dediler. Eryn Lasgalen’deki Silvan krallıkları (Celeborn’un Doğu Lórien’i ve Thranduil’in krallığı), elflerin çoğu batıya gitmesine rağmen eskisine göre biraz daha genişlemiş oldu. Gri Limanlar ve Lindon toprakları, bir süre daha geride kalacak olan Círdan ve diğer elflerin kullanımına ayrıldı. En azından Legolas’ın komuta ettiği bir topluluk Ithilien’de bir süre kalmaya devam etti.

 

Dördüncü çağ kısaca anlamı, tanımı:

Dördüncü : Dört sayısının sıra sıfatı, sırada üçüncüden sonra gelen.

Dördün : Ay vb. gök cisimlerine ait daire biçimindeki görünümlerinin yarısının aydınlık olduğu evre, yarım ay, terbi.

Yeryüzü : Yer kabuğu. Dünya.

Yaklaşık : Gerçek değeri ve miktarı değil, ondan az fazla veya eksik bir niceliği gösteren, aşağı yukarı bir değerlendirme yapılarak bulunan, takribî.

Milyon : Bu sayının adı. Bin kere bin, 1.000.000.

Yıllık : Yılda bir yapılan. Yılın gün, hafta, ay vb. bölümlerinden başka, bayram, yıl dönümü gibi belli günleri ve birtakım astronomi, meteoroloji, istatistik bilgilerini gösteren kitap biçiminde takvim, almanak. Öğretim yılı sonunda hazırlanan, öğrenci, öğretmen ve yöneticilerin özellikleriyle ilgili bilgiler ile eğlendirici konuların yer aldığı kitap. Bir yıl için, senelik, senevi. Bir yılda verilen ücret. Bir yıl içinde olan. Yapımından veya doğumundan başlayarak üzerinden bir yıl geçmiş olan. Yılda bir çıkan ve o yılın olaylarını anlatan kitap, bülten, dergi vb. eser, salname.

Çağlar : Çağlayan.

Orta : Çankırı iline bağlı ilçelerden biri. İki karşıt nitelik veya durum arasında bulunan, tutarlı, ılımlı, vasat. Her iki yanında kendi türünden aynı nitelikte nesneler, durumlar bulunan. Bir şeyin eşit olarak ayrılabileceği bölüm. Öğretimde, öğrencinin değerlendirilmesinde geçer not ile iyi arasındaki derece. Futbolda oyunculardan birinin, topu, kale ağzında duran arkadaşlarına havadan yollamak için yaptığı vuruş. Bir olayın, içinde gerçekleştiği yer. Ne büyük ne küçük, midi. Sorunların çözümünde aşırılıklardan kaçınan, ölçülü bir yöntem izleyen. Bir şeyin kenarlarından merkeze doğru yaklaşık olarak aynı uzaklıkta olan yer. İyi ile kötü arasındaki durum. Ne uzun ne kısa, midi. Defterde, bir araya getirilmiş belli sayıda yaprakların oluşturduğu bölümlerden her biri. Orantı. Yeniçeri Ocağında tabur. Başlangıcı ile bitimi arasında eşit uzaklıkta olan süre.

Dünya : Dış, çevre, ortam. Güneş'e yakınlık bakımından üçüncü gezegen, acun. Herkes. Duygu, düşünce ve hayal âlemi. Meslek veya iş birliği içinde bulunan kimseler, camia. İnançları bir olan ülke veya insanlar topluluğu. Üzerinde yaşadığımız toprak ve denizler, yeryüzü.

Diğer dillerde Dördüncü çağ anlamı nedir?

İngilizce'de Dördüncü çağ ne demek? : n. quaternary