Dördüncü ayak nedir, Dördüncü ayak ne demek

  • Altılı ganyanda yer alan dördüncü koşu

Dördüncü ayak tanımı, anlamı:

Dördüncü : Dört sayısının sıra sıfatı, sırada üçüncüden sonra gelen.

Dördün : Ay vb. gök cisimlerine ait daire biçimindeki görünümlerinin yarısının aydınlık olduğu evre, yarım ay, terbi.

Ayak : Vücudun belden aşağı bölümü. Yarım arşın veya 30,5 santimetre uzunluğundaki ölçü birimi, kadem, fit, fut. Bacak. Futun küpü alınarak hesaplanan değer. Altılı ganyanda yer alan her bir koşu. Birtakım şeylerin yerden yüksekçe durmasını sağlayan dayak, destek veya bunlardan her biri. Bir doğrunun başka bir doğruyu veya bir düzlemi kestiği nokta. Göl ayağı. Bacakların bilekten aşağıda bulunan ve yere basan bölümü. Mayalardan önce, makama uygun olarak çalınan veya söylenen beste. Basamak. Karakucak ve yağlı güreşte pehlivanların ayrıldıkları beş dereceden biri. Halk edebiyatında uyak. Kömür ocaklarında kömürün çıkarıldığı galeri. Yürüyüşün ağırlık veya çabukluk derecesi. Halk edebiyatında koşuklarda kısa yedekli dizeler.

Altılı : Altılı ganyan. Altı parçadan oluşan, kendinde herhangi bir şeyden altı tane bulunan. Divan edebiyatında her bendi altı dizeden oluşan nazım biçimi. İskambil, domino vb. oyunlarda üzerinde altı işareti bulunan kâğıt veya pul.

Ganyan : Bu at için alınan bilet. At yarışlarında birinciliği kazanan (at).

Dördüncü ayak duruşu : İki ayağın yanlamasına ve birbirine koşut biçimde durması; iki ayak arasındaki uzaklık bir ayak kadardır.