Döviz işlemi nedir, Döviz işlemi ne demek

Döviz işlemi; bir ekonomi terimidir.

  • Yerli paranın herhangi bir yabancı paraya veya yabancı bir paranın yerli paraya çevrilmesi işi

Döviz işlemi tanımı, anlamı:

Döviz : Ülkeler arası ödemelerde kullanılabilecek para, çek, poliçe vb. her türlü ödeme aracı. Yabancı ülke parası. Herhangi bir konuyu tanıtma, duyurma, propaganda yapma amacıyla üzerine yazı yazılmış bez veya karton.

İşlem : Sayıları karşı karşıya getirip belirli birtakım kurallara uygun olarak birbiri üzerine etkilendirme yöntemi. Ham veya ara malları ve maddeleri fiziksel, kimyasal değişikliklerle daha uygun, kullanılır duruma getirme, muamele. Bir işi sonuçlandırmak için yapılmış olan iş veya uygulamaların hepsi, muamele, muamelat. Madde üzerinde her türlü değişim yapma işi, muamele. Nakit veya menkul değerleri kullanarak alım satım, takas, borçlanma vb. piyasa hareketi. Bir amaca ulaşmak için tutulan yol, prosedür.

Yerli : Bir yerin ilk sakini olan, otokton. Amerika, Avustralya ve Afrika'nın uygarlıktan uzak, ilkel biçimde yaşayan kimi halklarına verilen ad. Taşınamayan, başka yere götürülemeyen. Belli bir bölgede yetişen, otokton. Yurt içinde yapılmış olan veya bir yurdun kendine özgü niteliklerini taşıyan. Oturduğu bölgede doğup büyüyen, ataları da orada yaşamış olan.

 

Para : Kazanç. Kuruşun kırkta biri. Devletçe bastırılan, üzerinde değeri yazılı kâğıt veya metalden ödeme aracı, nakit.

Yabancı : Başka bir milletten olan, başka devlet uyruğunda olan (kimse), bigâne, ecnebi. Tanınmayan, bilinmeyen, yad. Başka bir milletle ilgili olan. Belli bir yere veya kimseye özgü olmayan. Bir konuda bilgisi, deneyimi olmayan. Aynı türden, aynı çeşitten olmayan. Aileden, çevreden olmayan (kimse veya şey), özge.

Çevrilme : Çevrilmek işi.