Döviz kuru nedir, Döviz kuru ne demek

Döviz kuru; bir ekonomi terimidir.

  • Yabancı paranın millî paraya karşı değeri

İktisat alanındaki kelime anlamı:

Bir yabancı paranın ulusal para cinsinden değeri.

İngilizce'de Döviz kuru ne demek? Döviz kuru ingilizcesi nedir?:

exchange rate, foreign exchange rate, forex

Döviz kuru hakkında bilgiler

Döviz kuru, bir birim ülke parasının diğer bir ülke parası cinsinden fiyatına, değerine denir. Bu kavram iki taraflı bir ilişkiyi içerir, bu yüzden iki taraflı (nominal) döviz kuru olarak da adlandırılır.

Merkez Bankası Döviz Kurları

Döviz kuru ile ilgili Cümleler

  • Onlar bir bankaya gitselerdi, daha iyi bir döviz kuru alırlardı.
  • Dolar ve Avro arasındaki döviz kuru nedir?
  • Dolar döviz kuru önemli ölçüde arttı.
  • Dolar için döviz kuru nedir?
  • Şimdi dolar için döviz kuru nedir?
  • Yen için döviz kuru dolar karşısında yükseldi.
  • Doların döviz kuru önemli ölçüde düştü.

Döviz kuru anlamı, kısaca tanımı:

Para : Devletçe bastırılan, üzerinde değeri yazılı kâğıt veya metalden ödeme aracı, nakit. Kazanç. Kuruşun kırkta biri.

Değer : Bir değişkenin veya bilinmeyenin sayı ile anlatımı. Üstün, yararlı nitelikleri olan kimse. Üstün nitelik, meziyet, kıymet. Bir şeyin önemini belirlemeye yarayan soyut ölçü, bir şeyin değdiği karşılık, kıymet. Bir şeyin para ile ölçülebilen karşılığı, bedel, kıymet, paha, valör. Bir ulusun sahip olduğu sosyal, kültürel, ekonomik ve bilimsel değerlerini kapsayan maddi ve manevi ögelerin bütünü. Kişinin isteyen, gereksinim duyan bir varlık olarak nesne ile bağlantısında beliren şey.

 

Döviz : Ülkeler arası ödemelerde kullanılabilecek para, çek, poliçe vb. her türlü ödeme aracı. Herhangi bir konuyu tanıtma, duyurma, propaganda yapma amacıyla üzerine yazı yazılmış bez veya karton. Yabancı ülke parası.

Yabancı : Belli bir yere veya kimseye özgü olmayan. Başka bir milletle ilgili olan. Aynı türden, aynı çeşitten olmayan. Tanınmayan, bilinmeyen, yad. Bir konuda bilgisi, deneyimi olmayan. Aileden, çevreden olmayan (kimse veya şey), özge. Başka bir milletten olan, başka devlet uyruğunda olan (kimse), bigâne, ecnebi.

Milli : Mil içeren.

Birim : Bir kümenin her elemanı. Herhangi bir kuruluştaki alt bölümlerden her biri. Bir niceliği ölçmek için kendi cinsinden örnek seçilen değişmez parça, vahit. Bir çokluğu oluşturan varlıkların her biri, ünite. Dilin, oluşturduğu yapı içinde, belli bir düzlemde yer alan öbür ögelerle kurduğu bağıntılarla tanımlanan ayrı nitelikli öge, ünite.

 

Ülke : Bir özelliği ön plana çıkarılarak düşünülen bölge. Devlet. Bir devletin egemenliği altında bulunan toprakların tümü, diyar, memleket.

Diğer : Başka, özge, öteki, öbür.

Cins : Diğerlerine göre üstün nitelikleri olan. Garip, tuhaf. Tür, çeşit. Soy, kök, asıl. Pek çok ortak özellikleri bulunan türler topluluğu.

Fiyat : Bir değer ile para birimi arasındaki ilişki. Alım veya satımda bir şeyin para karşılığındaki değeri, eder, paha. Bir mal veya iş gücü için uygun görülen para karşılığı.

Döviz kuru dalgalanma aralığı : Döviz kurunun değişmesine izin verilen alt ve üst sınır.

Döviz kuru sistemi : Bir ülke parasının değerinin diğer ülke paraları cinsinden belirlenmesi yöntemi. krş. esnek kur sistemi, sabit kur sistemi

Döviz kurunun hedefi aşması : Kısa dönemde fiyatların katı olması nedeniyle dışsal bir şoka bağlı olarak, döviz kurunun önemli ölçüde uzun dönem denge değerinin üstüne çıkması.

Diğer dillerde Döviz kuru anlamı nedir?

İngilizce'de Döviz kuru ne demek? : n. exchange rate

Fransızca'da Döviz kuru : cours de change, taux de change