Düğümleyebilmek nedir, Düğümleyebilmek ne demek

  • Düğümleme imkânı veya olasılığı bulunmak

Düğümleyebilmek anlamı, kısaca tanımı

Düğümleyebilme : Düğümleyebilmek işi

Düğü : Elendikten sonra geriye kalan en ince bulgur. Pirinç.

Düğüm : İplik, ip, halat vb. bükülebilir şeyleri kıvırıp kendi üzerine veya birbirine dolayarak yapılmış olan boğum. Gelen ve yansımış dalgaların girişimiyle oluşan kararlı dalgalarda titreşim genliğinin sıfır olduğu noktalardan her biri. Anlaşılamayan, çözülemeyen karışık durum. Bilgisayar ağında başka birimlerle iletişim kurma yeteneği olan yazıcı, sunucu, bilgisayar vb. birim. Edebî eserlerde çapraşık olguların çözümlenmeden önce toplandığı en büyük merak unsuru.

Düğümleme : Düğümlemek işi.

Bulunmak : Bulma işine konu olmak. Bir yerde olmak. Herhangi bir durumda olmak.

Olasılı : Olasılığa dayanan, belkili, ihtimalli, muhtemel. Belkili.

Bulunma : Bulunmak işi.

Olasıl : İhtimâli.

İmkan : Olanak. İmkân - imkân ihtimal: hiç bir ihtimal. olanak.

Olası : Görünüşe göre olacağı sanılan, muhtemel. Mümkün.

Veya : Ayrı olmakla birlikte aynı değerde tutulan iki şeyi anlatan kelimelerden ikincisinin önüne getirilen söz, yahut. Olacağı sanılan, seçime bırakılan şeyler ikiden çok olduğunda kullanılan bir söz.

Diğer dillerde Düğümler çizgisi anlamı nedir?

İngilizce'de Düğümler çizgisi ne demek ? : line of nodes