Düşüncel nedir, Düşüncel ne demek

Düşüncel; bir felsefe terimidir. Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır.

Felsefi anlamı:

Gerçekte olmayıp, yalnızca düşüncede tasarım biçiminde var olan.

Yalnızca düşünce ile kavranabilen.

Sosyoloji'deki anlamı:

İnsan bilinçliliğinin, nesnel olguları öznel tasarımlar, kavramlar, düşünceler biçiminde yansıtması niteliği.

Bilimsel terim anlamı:

Ancak düşüncede kalan, gerçekleştirilemeyen.

İngilizce'de Düşüncel ne demek? Düşüncel ingilizcesi nedir?:

ideal

Düşüncel anlamı, kısaca tanımı:

Düşünce : Tasa, kaygı, sıkıntı. İlke, yönetici sav. Uzay ve zamanın ötesinde, öznenin dışında, kendiliğinden var olan, duyularla değil, yalnızca ruhen algılanabilen asıl gerçeklik, mütalaa, fikir, ide, idea. Dış dünyanın insan zihnine yansıması. Niyet, tasarı.

Düşün : Duyularla değil, zihinsel olarak tasarlanan, biçim verilen, canlandırılan nesne veya olay.

Düşünceli : Düşüncesi olan. Kaygılı, tasalı. Düşünerek davranan, anlayışlı.

Düşüncelilik : Düşünceli olma durumu.

Düşüncellik : Nesnel gerçekliği olan varlığın karşısında, salt düşünce veya tasarım olarak varlık. Düşüncel olma niteliği.

 

İnce düşünceli : Ayrıntılı bir biçimde düşünen.

İnce düşüncelilik : İnce düşünceli olma durumu.

Gerçek : Yalan olmayan. Aslına uygun nitelikler taşıyan, sahici. Gerçeklik. Temel, başlıca, asıl. Düşünülen, tasarımlanan, imgelenen şeylere karşıt olarak var olan. Bir durum, bir nesne veya bir nitelik olarak var olan, varlığı inkâr edilemeyen, olgu durumunda olan, özbeöz, hakiki, reel. Doğruluk. Yapay olmayan. Yalan olmayan, doğru olan şey, hakikat. Doğadaki gibi olan, doğayı olduğu gibi yansıtan.

Tasarım : Zihinde canlandırılan biçim, tasavvur. Daha önce algılanmış olan bir nesne veya olayın bilinçte sonradan ortaya çıkan kopyası. Bir araştırma sürecinin çeşitli dönemlerinde izlenecek yol ve işlemleri tasarlayan çerçeve, tasar çizim, dizayn. Bir sanat eserinin, yapının veya teknik ürünün ilk taslağı, tasar çizim, dizayn.

Yalnız : Yanında başkaları bulunmayan. (ya'lnız) Yanında başkaları olmayarak. (ya'lnız) Yalnızca. Toplumsal ilişkilerden yoksun veya yoksun bırakılan kişi. Ama.

İle : Cümle içinde aynı görevde bulunan iki ögeyi birbirine bağlamaya yarayan bir söz. Bazı soyut adlara getirildiğinde "... olarak, ... bir biçimde" anlamında durum zarfları oluşturan bir söz. Kelimenin sonuna geldiğinde birliktelik, beraberlik, araç, neden veya durum anlatan cümleler yapmaya yarayan bir söz.

 

Düşüncel çap : Bir düşüncel su verme işleminde, özeği, tam istenilen sertliğe erişen bir çubuğun çapı.

Düşüncel suverme : Suverilen yüzeyin, birden su verme ortamı sıcaklığına eriştiği düşünülen ve gerçek olmayan su verme işlemi.

Düşüncel süre, umulan süre : İşletme içindeki bir durağan değerin üretimde yararlı olarak kullanılabileceği umulan süre.

Düşüncelleştirme : Kimi olguların en belirgin örneklerine dayalı bir bilimsel çözümleme aracı ve kuram yapma temeli.

Düşüncel ile ilgili Cümleler

 • Düşüncelerim birinin tesiri altında gelişmedi.
 • Düşünceler kelimeler vasıtasıyla ifade edilirler.
 • Düşünceleri karmakarışıktı.
 • Toki Pona düşüncelerimi kolaylaştırıyor.
 • Düşünceler göz açıp kapayana kadar tüm dünyada yayılacaktır.
 • Düşünceler hissedilebilir bunu da biliyorum.
 • Bazen herkes basit düşüncelidir.
 • O tür safça düşüncelerden kurtul.
 • Düşüncelerim gelişti ama ana hatları çok değişmedi.
 • En iyi düşüncelerimiz diğerlerinden gelir.
 • Ali düşüncelerini toplamak için bir an durakladı.
 • Düşünceler, tarihin rotasını biçimlendirir.
 • Senin aptalca düşüncelerinden bıktım.
 • O, düşüncelerini sözlere çevirmede iyi değil.

Diğer dillerde Düşüncel anlamı nedir?

Almanca'da Düşüncel : ideell