Düzen açıklaması nedir, Düzen açıklaması ne demek

Düzen açıklaması; bir tiyatro terimidir.

  • Bir tiyatro eserinin metninde dekor, giysi vb. ile oyuncuların görünüşleri, davranışları üzerine yapılmış olan açıklama

Gösteri Sanat terimi olarak anlamı:

Yazarın, oyun betiğinde, yere, girişlere, çıkışlara, dekore, giysilere, donatımlıklara, müziğe, çeşitli etmenlere, kişilerin görünüşlerine ve davranışlarına ilişkin çoğu kez ayraç içinde yaptığı açıklama.

Tiyatro'daki terim anlamı:

Bir tiyatro yapıtında, yazarın, dekor, giysi, aksesuvar, efekt, müzik, oyuncuların görünüş, davranış ve karakterleriyle ilgili olarak -çoğu kez- kere içinde yaptığı tanımlama, açıklama.

İngilizce'de Düzen açıklaması ne demek? Düzen açıklaması ingilizcesi nedir?:

stage direction, stoge direction

Düzen açıklaması anlamı, tanımı:

Düzen : Müzik aletlerinde ses ayarı, akort. Toplumsal bir yapı içinde ögelerin bütüne, bütünün ögelere ve ögelerin birbirlerine göre ilişkileri. Bez dokuma tezgâhı. Yerleştirme, tertip. Topluca ve gizlice yürütülen herhangi bir plan, dolap, komplo. Bir devletin belli başlı ilkeleri bakımından yönetimde tuttuğu yol, yönetim biçimi, rejim. Bir kimseye, bir kuruluşa karşı toplu olarak alınan gizli karar, dolap, komplo. Dolap, hile. Soyut ve somut nesnelerin bir sıraya, bir hedefe, bir amaca göre sıralanması, konsept. Belli yöntem, ilke veya yasalara göre kurulmuş olan durum, uyum, nizam, sistem. Alet edevat takımı.

 

Açıklama : Açıklamak işi, izah.

Tiyatro : Sahnelenmek için yazılmış oyunların tümü. Bu türleri, izleyiciler önünde sahnede oynayan grup. Dram, komedi, vodvil vb. edebiyat türlerinin oynandığı yer.

Eser : Emek sonucu ortaya konan ürün, yapıt. Yayın, kitap, yapıt. İz, işaret, im. Soyut kavramlarda belirti.

Dekor : Görünüş, manzara. Tiyatro, sinema ve televizyonda sahneye konulan eserin yazıldığı yerin ve geçtiği çağın özelliklerini belirleyen perde, aksesuar vb. ögelerin bütünü. Bir yere süsleme amacıyla verilen düzen.

Giysi : Her türlü giyim eşyası, giyecek, elbise, kıyafet, esvap, libas, urba.

Oyuncu : Çok oyun yapan, oyundan oyuna geçen (kimse). Sinema, perde veya bir gösteride rol alan sanatçı, aktör, aktris. Oyunu seven. Düzenci, hileci. Herhangi bir oyunda oynayan kimse.

Görünüş : Fiillerin belirttiği oluşların süresi, gelişmesi ve bitmesiyle ilgili bütün biçimleri kapsayan dil bilgisi kategorisi. Görünme işi. Bulunulan bir yerden görülebilen alan, görünüm, manzara. Gerçeğe uymayan dış görüntü, zevahir. Gözün ilk bakışta veya zihnin dolaysız olarak algıladığı şey.

Davranış : Organizmanın uyaranlar karşısındaki tepkilerinin bütünü. Dıştan gözlemlenebilecek tepkilerin toplamı. Davranma işi, tutum, davranım, muamele, hareket.