Düzence nedir, Düzence ne demek

  • Disiplin

Bilimsel terim anlamı:

Çeşitli sanat ve uğraşılar için Devlet memurlarının derece ve aylıklarını düzenleyen ve gösteren çizelge.

Bir ülkü ya da amaca erişmek için belirli bir anda duyulan istek, tepke, ya da ilgilerin yöneltilip denetim altında tutulması.

İngilizce'de Düzence ne demek? Düzence ingilizcesi nedir?:

ready-reckoner, discipline

Düzence tanımı, anlamı:

Düzen : Bez dokuma tezgâhı. Müzik aletlerinde ses ayarı, akort. Belli yöntem, ilke veya yasalara göre kurulmuş olan durum, uyum, nizam, sistem. Yerleştirme, tertip. Topluca ve gizlice yürütülen herhangi bir plan, dolap, komplo. Toplumsal bir yapı içinde ögelerin bütüne, bütünün ögelere ve ögelerin birbirlerine göre ilişkileri. Bir kimseye, bir kuruluşa karşı toplu olarak alınan gizli karar, dolap, komplo. Dolap, hile. Bir devletin belli başlı ilkeleri bakımından yönetimde tuttuğu yol, yönetim biçimi, rejim. Soyut ve somut nesnelerin bir sıraya, bir hedefe, bir amaca göre sıralanması, konsept. Alet edevat takımı.

Disiplin : Bir topluluğun, yasalarına ve düzenle ilgili yazılı veya yazısız kurallarına titizlik ve özenle uyması durumu, sıkı düzen, düzence, düzen bağı, zapturapt. Kişilerin içinde yaşadıkları topluluğun genel düşünce ve davranışlarına uymalarını sağlamak amacıyla alınan önlemlerin bütünü. Öğretim konusu olan veya olabilecek bilgilerin bütünü, bilim dalı.

 

Düzence ceza türesi : Genel ceza sorumluluğu dışında, memurlara, görevleri gereği gibi yapılmasını ve onur kırıcı davranışlardan kaçınılmasını sağlamak amacıyla uygulanan ceza kuralları.

Diğer dillerde Düzence anlamı nedir?

İngilizce'de Düzence ne demek? : discipline

Almanca'da Düzence : die Disıiplin