Düzenci nedir, Düzenci ne demek

Düzenci; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır.

  • Düzen, hile yapan, hileci, oyunbaz, düzenbaz, entrikacı, dessas

Yerel Türkçe anlamı:

Gelin olacak kızı süsleyen kadın.

Düzenci anlamı, tanımı:

Düzen : Alet edevat takımı. Bir devletin belli başlı ilkeleri bakımından yönetimde tuttuğu yol, yönetim biçimi, rejim. Belli yöntem, ilke veya yasalara göre kurulmuş olan durum, uyum, nizam, sistem. Yerleştirme, tertip. Dolap, hile. Soyut ve somut nesnelerin bir sıraya, bir hedefe, bir amaca göre sıralanması, konsept. Bir kimseye, bir kuruluşa karşı toplu olarak alınan gizli karar, dolap, komplo. Müzik aletlerinde ses ayarı, akort. Toplumsal bir yapı içinde ögelerin bütüne, bütünün ögelere ve ögelerin birbirlerine göre ilişkileri. Bez dokuma tezgâhı. Topluca ve gizlice yürütülen herhangi bir plan, dolap, komplo.

Düzencilik : Düzenci olma durumu.

Hile : Çıkar sağlamak için bir şeye değersiz bir şey katma. Birini aldatmak, yanıltmak için yapılmış olan düzen, dolap, oyun, ayak oyunu, alavere dalavere, desise, entrika.

Hileci : Hile yapan, hile karıştıran, hilebaz, hilekâr, dolmacı.

Oyunbaz : Düzenci, hileci. Oynamayı seven.

Düzenbaz : Hile yoluyla aldatan, hile yapan.

Entrikacı : Düzenci.

Dessas : Düzenci.

 

Düzencik : Kayseri şehrinde, Sarıoğlan belediyesi, merkez bucağına bağlı bir yer.

Diğer dillerde Düzenci anlamı nedir?

İngilizce'de Düzenci ne demek? : tricky, deceitful

Fransızca'da Düzenci : artificieux/euse, fallacieux/euse, rusé/e, matois/e, retors/e, affronteur/euse [le][la]