Düzenek nedir, Düzenek ne demek

  • Mekanizma

Yerel Türkçe anlamı:

Plan, tasarı.

Düzen, birbiriyle bağlantı kurulan birkaç aygıttan meydana getirilen yeni takım.

Bilgisayar Terimi olarak kelime anlamı:

[Bakınız: kurma]

Fiziksel Kimya alanındaki anlamı:

Nesne, dizge, özdek ya da taneciklerin özelliklerini, değişkenlerini yer ile zamana bağlı olarak türeten ana kural, denklem, fiziksel yasalar topluluğu (nicem düzeneği, Newton düzeneği, sayıtım düzeneği... gibi).

Bilimsel terim anlamı:

Üretim ya da deney yapmak amacıyla uygun biçimde bir araya getirilen aygıt, araç ve gereçler topluluğu.

Belli bir sonuç yaratabilecek biçimde düzenlenmiş öğe, parça ya da bölümlerin birleşimi.

genel uygulayım:

silah: Ateşli silahların işlemesini sağlayan düzen.

Araç, gereç, aygıt ve benzeri kuruluşu, yapısal düzeni.

Bu düzenin çalışmasını belirleyen özellik, işleyiş biçimi.

Bir oturum ve işlem sürecine ilişkin düzenleyici kurallar ya da bir gidiş biçiminin düzeni.

İngilizce'de Düzenek ne demek? Düzenek ingilizcesi nedir?:

mechanism, mechanics, apparatus, proceeding

Düzenek hakkında bilgiler

[Bakınız: dizge]

Düzenek anlamı, kısaca tanımı:

Düzen : Yerleştirme, tertip. Belli yöntem, ilke veya yasalara göre kurulmuş olan durum, uyum, nizam, sistem. Toplumsal bir yapı içinde ögelerin bütüne, bütünün ögelere ve ögelerin birbirlerine göre ilişkileri. Dolap, hile. Bir devletin belli başlı ilkeleri bakımından yönetimde tuttuğu yol, yönetim biçimi, rejim. Bez dokuma tezgâhı. Bir kimseye, bir kuruluşa karşı toplu olarak alınan gizli karar, dolap, komplo. Alet edevat takımı. Topluca ve gizlice yürütülen herhangi bir plan, dolap, komplo. Soyut ve somut nesnelerin bir sıraya, bir hedefe, bir amaca göre sıralanması, konsept. Müzik aletlerinde ses ayarı, akort.

 

Mekanizma : Belli bir sonuca ulaşmak için karmaşık bir biçimde düzenlenmiş organ veya parçalar birleşimi, sistem, düzenek. Oluş, ortaya çıkış, işleyiş. Organların işleyiş biçimi. Ateşli silahların işlemesini sağlayan mekanik bölüm.

Dizge : Bir bütün oluşturacak biçimde birbirine bağlı ögelerin bütünü, manzume, sistem. Bir ilkeye veya dünya görüşüne göre düzenlenmiş düşünceler, bilgiler, öğretiler bütünü, manzume, meslek, sistem.

Diğer dillerde Düzenek anlamı nedir?

İngilizce'de Düzenek ne demek? : n. contrivance

Almanca'da Düzenek : n. Vorrichtung, Werk

Rusça'da Düzenek : n. план (M)