Düzenlemeci nedir, Düzenlemeci ne demek

  • Düzenleme yapan kimse

Güreş terimi olarak anlamı:

Güreş karşılaşmalarını düzenleyen ve ilgili işleri yöneten kişi.

Osmanlıca Düzenlemeci ne demek? Düzenlemeci Osmanlıca'da ne anlama gelir?:

organizatör

Düzenlemeci kısaca anlamı, tanımı:

Düzenleme : Yayımlanan mevzuatın derlenip toplanması ve mevzuatta yapılmış olan değişikliklerin ilgili ana mevzuata işlenmesi, kodifikasyon. Belirli sesler, çalgılar veya topluluklar için yazılmış bir eserin, başka sesler, çalgılar veya topluluklar tarafından söylenip çalınabilmesi için o eserde yapılmış olan değişiklik, aranjman. Düzene koyma, kodifikasyon, regülasyon. Belirli bir düzene göre bir araya getirilmiş olan nesne, aranjman. Düzenlemek işi, tertip, organizasyon.

Düzen : Soyut ve somut nesnelerin bir sıraya, bir hedefe, bir amaca göre sıralanması, konsept. Müzik aletlerinde ses ayarı, akort. Dolap, hile. Toplumsal bir yapı içinde ögelerin bütüne, bütünün ögelere ve ögelerin birbirlerine göre ilişkileri. Bir kimseye, bir kuruluşa karşı toplu olarak alınan gizli karar, dolap, komplo. Bez dokuma tezgâhı. Alet edevat takımı. Belli yöntem, ilke veya yasalara göre kurulmuş olan durum, uyum, nizam, sistem. Yerleştirme, tertip. Topluca ve gizlice yürütülen herhangi bir plan, dolap, komplo. Bir devletin belli başlı ilkeleri bakımından yönetimde tuttuğu yol, yönetim biçimi, rejim.

Düzenlemecilik : Düzenlemecinin yaptığı iş.

Kimse : Herhangi bir kişi, kim olduğu bilinmeyen kişi.