Dış deri nedir, Dış deri ne demek

Dış deri; bir biyoloji terimidir.

  • Sinir sistemini ve duygu organlarını oluşturan, oğulcuğun dış yüzünü örten tabaka, ektoderm

Biyoloji'deki anlamı:

Üst deri (epidermis), sinir sistemi ve duygu organlarını meydana getiren embriyonun en dış tabakası. Ektoderm, epiblast.

Çok hücreli hayvanlarda vücudun dış yüzünü örten tabaka.

Su ürünleri alanındaki kelime anlamı:

Sinir sistemi ve duyu organlarını meydana getiren embriyonun en dış tabakası, ektoderm, ektoblast, epiblast.

Çok hücreli hayvanlarda vücudun dış yüzeyini örten tabaka.

Veterinerlik alanındaki anlamları:

Embriyoda blastosist evresinde dışta yer alan katman, ektoderma, ektoderm, epiblast, integumentum kommune. Blastosist oluşumunda dışta ektoderma içte ise endoderma yer alır.

Çok hücreli hayvanlarda vücudun dış yüzeyinin örten tabaka.

İngilizce'de Dış deri ne demek? Dış deri ingilizcesi nedir?:

ectoderm, ectoblast, epiblast

Dış deri kısaca anlamı, tanımı:

Deri : İşlenerek kullanılır duruma getirilmiş hayvan postu. Bu tabakadan yapılmış. Toplantı, düğün. Pazar veya panayır kurulan gün, dernek. İnsan ve hayvan vücudunu kaplayan tüy, kıl veya pulla kaplı tabaka, cilt, ten.

Sistem : Bir aracı oluşturan düzen, düzenek, tertibat. Yol, yöntem. Düzen. Model, tip. Dizge. Bir sonuç elde etmeye yarayan yöntemler düzeni.

 

Duygu : Kendine özgü bir ruhsal hareket ve hareketlilik. Nesneleri veya olayları ahlaki ve estetik yönden değerlendirme yeteneği. Duyularla algılama, his. Belirli nesne, olay veya bireylerin insanın iç dünyasında uyandırdığı izlenim. Önsezi.

Organ : Bir görevi, bir işi yerine getirmekle yükümlü kuruluş. Vücudun, belirli bir görev yapan ve sınırları kesin olarak belirlenmiş bölümü, uzuv.

Oğul : Yaşlı kimselerin genç erkeklere söylediği bir seslenme sözü. Bazı kelimelerin anlamını pekiştirmek için kullanılan bir söz. Bir ana arıyla birlikte kovandan ayrılan, yeni yetişmiş arı topluluğu. Erkek evlat.

Tabaka : Katman. Cepte taşınan tütün veya sigara kutusu. Derece. Baskı ve yazıda kullanılan, değişik boyutlarda kesilmiş kâğıt. Katman.

Ektoderm : Dış deri.

Diğer dillerde Dış deri anlamı nedir?

Almanca'da Dış deri : n. Exodermis, Keimblatt, Wandung