Dış politika nedir, Dış politika ne demek

  • Bir devletin sınırları ötesindeki devletlere uyguladığı siyaset

Dış politika hakkında bilgiler

Dış politika, bir siyaset biçimidir. Bir devletin sınırları ötesindeki devletlere uyguladığı siyasete verilen isimdir.

Dış politika ile ilgili Cümleler

  • Hükümet, dış politikasında değişiklikler yapmak zorunda kaldı.
  • Dış politikadan anlıyor gibi görünüyordu.
  • Ayrıca güçlü bir dış politika sözü verdi.
  • Hükümet dış politikasını değiştirmek zorunda kaldı.

Dış politika kısaca anlamı, tanımı:

Devlet : Bu tüzel varlığın yönetim organları. Büyüklük, mevki. Toprak bütünlüğüne bağlı olarak siyasal bakımdan örgütlenmiş millet veya milletler topluluğunun oluşturduğu tüzel varlık. Talih. Mutluluk.

Sınır : Bir şeyin yayılabileceği veya genişleyebileceği son çizgi, uç. İki komşu devletin topraklarını birbirinden ayıran çizgi, hudut. Uç, son. Bir şeyin nicelik bakımından inebileceği veya çıkabileceği en alt ve en üst yer, limit. Değişken bir büyüklüğün istenildiği kadar yaklaşabildiği durağan büyüklük, limit. Komşu il, ilçe, köy veya kişilerin topraklarını birbirinden ayıran çizgi.

Siyaset : Devlet işlerini düzenleme ve yürütme sanatıyla ilgili özel görüş veya anlayış. Politika.

 

Politika : Davranış biçimi, düşünce yapısı. Devletin etkinliklerini amaç, yöntem ve içerik olarak düzenleme ve gerçekleştirme esaslarının bütünü, siyaset, siyasa. Bir hedefe varmak için karşısındakilerin duygularını okşama, zayıf noktalarından veya aralarındaki uyuşmazlıklardan yararlanma vb. yollarla işini yürütme.

Politik : Belli bi hedefe ulaşabilmek için uzlaşmayı, iyi geçinmeyi amaçlayan. Siyasal.

Biçim : Yazı ve simgelerin bilgisayarda kullanılmaya elverişli çerçevesi, düzeni, format. Sanat ve edebiyat eserlerinde dış görünüş, form. Herhangi bir şeyin benzeri. Biçme işi. Şiirlerin kuruluş ve uyak düzenlerine göre olan dış görünüşü, şekil. Disket vb.nin bilgisayarda kullanılabilir durumu. Yakışık alan şekil, uygun şekil. Bir nesnenin dış çizgileri bakımından niteliği, dıştan görünüşü, şekil, eşkâl. Tarz.

İsim : Kişi, insan. Ad. Ad.

Diğer dillerde Dış politika anlamı nedir?

İngilizce'de Dış politika ne demek? : n. foreign policy

Fransızca'da Dış politika : politique étrangère

Almanca'da Dış politika : Außenpolitik