Dış satımcı nedir, Dış satımcı ne demek

  • İhracatçı

Dış satımcı tanımı, anlamı:

Satımcı : Satım işini yapan (kimse).

Satım : Satış.

Dış satımcılık : İhracatçılık.

İhracatçı : İhracat işleriyle uğraşan kimse, dış satımcı, ihraççı.