Dışkı nedir, Dışkı ne demek

Dışkı; bir biyoloji terimidir.

  • Sindirim sonunda anüs yoluyla dışarıya atılan besin artığı, kaka, bok, büyük abdest, kazurat

Dışkı anlamı, kısaca tanımı:

Dışkısever : Dışkılarda yaşayan hayvanlar.

Dışkılama : Dışkılamak işi.

Dışkılık : Bazı omurgalılarda, özellikle keseliler, sürüngenler ve kuşlarda, bağırsak ile sidik ve üreme kanallarının açıldığı yer.

Sindirim : Besinlerin çeşitli enzimlerle eritilerek, parçalanarak ince bağırsakta emilebilir, kana karışabilir duruma gelmesi için uğradıkları fiziksel ve kimyasal değişikliklerin bütünü, hazım.

Atıl : Tembel. İşsiz, aylak. Etkisiz, işe yaramaz. Süreduran.

Besin : Yaşamak, varlığını sürdürmek için gerekli şey. Yenilebilir, beslenmeye elverişli her tür madde, azık, gıda.

Büyük : Yetişkin, belli bir yaşa gelmiş. Niceliği çok olan. Önemli. Üstün niteliği olan. Boyutları, benzerlerinden daha fazla olan (somut nesne), makro, küçük karşıtı. Büyük abdest. Çok, ortalamayı aşan (soyut kavram). Makam, rütbe, derece bakımından daha üst olan kimse.

Abdest : Müslümanların, belli ibadetleri yapabilmek için bir düzen içerisinde bazı organları yıkayıp bazılarını mesh etme yoluyla yaptıkları arınma.

Kazurat : Dışkı.

Dışkı ile ilgili Cümleler

 
  • Hangi makama gelirsen gel yine içinden dışkı çıkan kendi götünün üzerine oturacağını unutup böbürlenme.
  • İdrar ve dışkının arasından doğarız.

Diğer dillerde Dışkı anlamı nedir?

İngilizce'de Dışkı ne demek? : n. faeces [Brit.], feces, excrement, fecal matter, rejection, dejection, evacuation, excreta, excretion, rejectamenta, stool, turd [sl.]

Fransızca'da Dışkı : déjection [la], excrément [le], matière fécale

Almanca'da Dışkı : n. Exkrement, Fäkalien, Fäzes, Kot

Rusça'da Dışkı : n. экскременты (PL), фекалия (F), испражнение: испражнения (PL)