Dahi nedir, Dahi ne demek

"Dahi" ile ilgili cümle örnekleri

 • "Oysa bu arada o, sizi hiç tanımıyor dahi olabilir." - E. Şafak
 • "Ben dahi başka bir diyara gitmek için izin talep ederim." - A. Kabaklı

Yerel Türkçe anlamı:

Bağlama ve kuvvetlendirme edatı

Dahi isminin anlamı, Dahi ne demek:

Erkek ismi olarak; Olağanüstü zeki ve yetenekli kimse.

Dahi hakkında bilgiler

Dâhi veya deha, Bu tür, üstün zekânın bir üst kademesi olup, ressam, yazar ve diğer meslek gruplarından çıkacağı gibi en üst sınır kabul edilir. Örn;mimar sinan, da vinci, rafael. Bir genelleme söz konusu değildir. Aynı düzey veya üstünde kişilerin olduğu gibi, bir tanımlama da söz konusu olamaz.

Dahi ile ilgili Cümleler

 • FBI dahil oldu mu?
 • Dahilik ve delilik arasında ince bir sınır vardır.
 • Dâhi olarak tanınır.
 • Vergi ve bahşiş dahil değildir.
 • Mozart'ın Klarnet Konçertosu satın aldığın CD'ye dahil değil.
 • Sen dahil 10 kişi olacak.
 • Dahil olmak istiyorlarsa bana değil, ona söylesinler.
 • Onları dahil etmeli miyim?
 • Onu dahil etmeli miyim?
 • Ev dahili ve harici temizlendi.

Dahi tanımı, anlamı:

Dahil : Bir işe karışmış olma, karışma.

Kumpasa dahil olmak : Hileli bir işe ortak olmak.

Protokole dahil : Resmî törenlere katılma hakkı olan (kimse).

Üstün : Benzerlerine göre daha yüksek bir düzeyde olan, onları geride bırakan. Arap harfli metinlerde bir ünsüzün a, e seslerinden biriyle okunacağını gösteren işaret, fetha. Birine veya bir şeye göre nitelik bakımından daha yüksek, daha elverişli olan, faik.

 

Kademe : Motorlu araçların bakım ve onarım işlerinin yapıldığı birim, bakımevi. Aşama, basamak, derece.

Ressam : Resim yapan sanatçı.

Yazar : Yazma özelliği olan. Özellikle gazete ve dergilerde herhangi bir konuda yazı yazan kimse, kalem erbabı, muharrir. Bilim, edebiyat, sanat alanlarında kitap yazan veya kitap hazırlayan, bir eseri ortaya koyan ve eserin sahibi olan kimse, kalem erbabı, müellif.

Diğer : Başka, özge, öteki, öbür.

Meslek : Dizge. Çığır, okul, ekol. Belli bir eğitim ile kazanılan sistemli bilgi ve becerilere dayalı, insanlara yararlı mal üretmek, hizmet vermek ve karşılığında para kazanmak için yapılan, kuralları belirlenmiş iş. Öğreti. Uğraş.

Grup : Görüşleri, çıkarları bir olan kimseler bütünü, ekip. Ortak özellikleri olan varlıklar, nesneler bütünü. Küme. Çeşitli sınıf veya birliklere bağlı elemanların, belirli bir taktik görevi gerçekleştirmek üzere, tek komutanın emri altında birleştirilmesinden oluşan kıta topluluğu.

De : Türk alfabesinin beşinci harfinin adı, okunuşu.

Bile : Üstelik. Birlikte. Da, de, dahi.

Dahice : Dâhiye yakışır bir biçimde, dahiyane.

Dahil etmek : içine almak, katmak.

Dahil medresesi : Osmanlılar döneminde orta derecede öğretim yapan medrese

Dahilde işleme izin belgesi : Dahilde işleme rejimi kararı gereğince dışsatım ile dışsatım sayılan satış ve teslimlerde gümrük muafiyetli dışalım ve/veya yurtiçi alımlara olanak sağlayan ve Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından düzenlenen belge.

 

Dahilde işleme rejimi : Dışsatımı teşvik etmek amacıyla üçüncü ülke girdileri kullanarak üretim yapan firmaya dışalımda gümrük muafiyeti sağlayan bir gümrük rejimi. krş. dahilde işleme rejimi kararı

Dahilde işleme rejimi kararı : Dünya piyasa fiyatlarından hammadde sağlayarak dışsatımı artırma, ürünlere uluslararası piyasalarda rekabet gücü kazandırma, pazarları geliştirme ve ürünleri çeşitlendirme amacıyla, üretiminde dışalım girdileri kullanılan malların dışsatımı ile dışsatım sayılan satış ve teslimlerin belirlenmesi, yönlendirilmesi ve geliştirilmesine ilişkin önlemlerin alınması ve yürütülmesini kapsayan bakanlar kurulu kararı. krş. dahilde işleme rejimi

Dahilen : İçeriden, içten.

Dahiler : Başkaları

Dahili : İçle ilgili. İlgili cümle: "“Darülbedayi kısmını ve bu kısmın dâhilî şekil ve manzarasını anlatmalıyım.”" H. F. Ozansoy.

Dahili deniz : İç deniz.

Diğer dillerde Dahi anlamı nedir?

İngilizce'de Dahi ne demek? : [Dahi] adv. even, also, too, likewise, eke, item

conj. as well

n. genius, wizard, prodigy

Fransızca'da Dahi : aussi, également, pareillement

Almanca'da Dahi : n. Geistesgröße, Genie

adv. ebenfalls

conj. auch, ebenfalls, gleichfalls

Rusça'da Dahi : adj. гениальный

adv. также

PART. даже, же