Dalgakıran nedir, Dalgakıran ne demek

Dalgakıran; bir denizcilik terimidir.

  • Kıyıdaki yapıları, tekneleri, dalgaların yıpratıcı etkisinden korumak veya gemilerin yük alıp boşaltmasını sağlamak amacıyla liman ve iskele önlerine yapılmış olan uzun set

"Dalgakıran" ile ilgili cümle örnekleri

  • "Limanın dalgakıranı ucundaki deniz fenerine doğru ilerledim." - N. Cumalı

Bilimsel terim anlamı:

bayındırlık: Kıyı düzenini ve tekneleri dalgaların yıpratıcı etkisinden korumak için liman ve iskele önlerine çekilen set.

İngilizce'de Dalgakıran ne demek? Dalgakıran ingilizcesi nedir?:

breakwater

Dalgakıran hakkında bilgiler

Dalgakıran, kıyıdaki yapıları, tekneleri, dalgaların yıpratıcı etkisinden korumak veya gemilerin yük alıp boşaltmasını sağlamak amacıyla liman ve iskele önlerine yapılmış olan uzun setlerdir.

Dalgakıran anlamı, kısaca tanımı:

Kıyı : Kenar, periferi. Kara ile suyun birleştiği yer. Sahil. Issız, tenha yer.

Tekne : Türlü işlerde kullanılmak için çoğu ağaçtan veya taştan yapılan, uzun ve geniş kap. Bir tür küçük deniz taşıtı. Geminin omurga, kaburga ve kaplamadan oluşan temel bölümü. Sızdırabilir veya sızdırmaz olarak yapılmış, levhaları bir parçadan oluşmuş, kulpları ve kulp delikleri bulunan, bir veya iki kişi tarafından taşınabilir üstü açık bir ambalaj türü. Havza. Katmanlı kayaçların içeri doğru çukur, alçak bölümü, ineç, kemer karşıtı. Ut, tambur vb. çalgılarının sesi yükselten oyuk ve şişkin parçası.

 

Dalga : Bir yüzeydeki kıvrım. Geçici sevgili. Sıcak, soğuk, moda için belli bir süre etkili olan dönem. Titreşimin bir ortam içinde yayılma hareketi. Saçların kıvrım genişliği. Esrar, eroin vb. uyuşturucu maddelerin verdiği keyif durumu. Geçici aşk ilişkisi. Deniz veya göl gibi geniş su yüzeylerinde genellikle rüzgâr, deprem vb.nin etkisiyle oluşan kıvrımlı hareket. Gizli iş, dalavere. Arka arkaya gelen kriz vb. olayların her biri. Dalgınlık.

Etki : Bir kimse üzerinde bırakılan izlenim. Bir kimse veya nesnenin başka bir kişi veya şey üzerindeki gücü, tesir. Bir etken veya bir sebebin sonucu, yardım.

Korumak : Bir kimseyi veya bir şeyi dış etkilerden, tehlikeden, zor bir durumdan uzak tutmak, esirgemek, muhafaza etmek, vikaye etmek, sıyanet etmek. Güçlü bir kimse veya kuruluş, güçsüz birini veya bir şeyi desteklemek, himaye etmek. Karşılamak, denk gelmek. Süregelen bir durumun değişikliğe uğramasını önlemek. Tehlikeli, zararlı durumları önlemek. Tehlikeye karşı denetimi altında bulundurmak, savunmak, müdafaa etmek. Bir şeyin eskimesini, yıpranmasını önlemek için gereken dikkat ve özeni göstermek.

Gemi : Su üstünde yüzen, insan ve yük taşımaya yarayan büyük taşıt, sefine.

Boşaltma : Boşaltmak işi.

Sağlamak : Öndeki aracın sağından ilerleyerek önüne geçmek. Elde etmek, sahip olmak. Bir işlemin doğruluğunu ortaya koymak. Bir işin olması için gerekli durumu, şartları hazırlamak, temin etmek.

 

Liman : Gemilerin barınmalarına, yük alıp boşaltmalarına, yolcu indirip bindirmelerine yarayan doğal veya yapay sığınak.

İskele : Deniz taşıtlarının yanaştığı, çoğu tahta ve betondan yapılmış, denize doğru uzanan yer. Yapıların dışında sıvama, boyama veya onarım için keresteden kat kat kurulan, çalışma sırasında üstüne çıkılan çatkı. İçerilerde bulunan bir yerin kendine en yakın olan deniz taşıtı uğrağı veya demir yolu durağı. Kıyıya yanaşan deniz aracına doğru uzatılan eğreti küçük köprü veya gemiye çıkmayı sağlayan merdiven. Vapur uğrağı olan şehir veya kasaba. Işıkların yerleştirilmesi, ışıkçıların dolaşabilmesi için stüdyolarda tavana yakın yerde duvarı çepeçevre saran çıkıntı. Geminin sol yanı.

Diğer dillerde Dalgakıran anlamı nedir?

İngilizce'de Dalgakıran ne demek? : n. breakwater, jetty, mole, pier

Fransızca'da Dalgakıran : brise-lames [le], jetée [la], môle [le]

Almanca'da Dalgakıran : n. Mole

Rusça'da Dalgakıran : n. волнорез (M), волнолом (M), дамба (F), мол (M)