Danışman nedir, Danışman ne demek

Yerel Türkçe anlamı:

Bilgin, kendisine fikri alınmak için danışılan.

Eğitim alanındaki sözlük anlamı:

Okullarda her öğrenciye kişisel olarak yardım eden ve ayrıca öğrencilerin okulları, aileleri ve çevreleri ile ilgili güçlüklerin çözümünde kılavuzluk yapan görevli.

Kılavuzluk ve danışma odalarına baş vuran kimselerin ruhsal, toplumsal, akademik ya da meslekle ilgili sorunları ile uğraşan uzman.

İktisat alanındaki kelime anlamı:

Belirli bir konuda bilgi ve uzmanlık sahibi olan, bilgi ve görüşlerinden yararlanmak üzere görevlendirilen kişi.

Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı:

Bazı film ya da televizyon izlencelerinde, uzmanlık isteyen konularda bilgisine başvurulan kimse.

Diğer sözlük anlamları:

Danışılan kimse, fakih, âlim

Danışman isminin anlamı, Danışman ne demek:

Erkek ismi olarak; Bilgili ve düşüncesinden yararlanmak için danışılan kimse. Bilgin.

Bilimsel terim anlamı:

Uzmanlığa dayanan özellikler üzerinde sonuçları etkileyen açıklamalar yapabilecek yeterlikte olan kişi.

İnsanlara yaşantılarını düzenlemede, toplum, öğretim ve eğitimle ilgili sorunlarının çözülmesinde yol gösterip yardım eden kişi.

 

İngilizce'de Danışman ne demek? Danışman ingilizcesi nedir?:

supervisor, counselor, consultant, adviser, counsellor

Fransızca'da Danışman ne demek?:

consultant

Gezilecek görülecek bir yer, şehir olarak tanımı:

Kastamonu kenti, Doğanyurt ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim yeri. Giresun ili, Tirebolu belediyesi, merkez bucağına bağlı bir yer. Mardin şehrinde, Midyat ilçesi, merkez bucağına bağlı bir bölge.

Danışman hakkında bilgiler

Danışmanlık, danışman sıfatındaki kişilerin yapmakta oldukları meslektir. Belirli bir konu hakkında uzman olan ve kendisine fikir danışılan kişiye danışman denmektedir. Her yıl 23 Kasım tüm dunyada danışmanlık günu olarak kutlanır.

Psikolojik danışmanlıktan yönetim danışmanlığına kadar geniş bir yelpazeyi kapsayan bu meslek grubu hem birey hem de kurumlara yönelik sorulara ya da taleplere cevap verilmesi esasına dayanmaktadır.

Danışman ile ilgili Cümleler

  • Ali ve Mary bir evlilik danışmanına gitmeye karar verdiler.
  • Ben danışmanım.
  • Ali benim danışmanım.
  • Bir danışman olarak çalışıyorum.
  • Yasal danışmanlığını istemiyorum.
  • Danışmanımı aramalıyım.
  • Danışmanımı aramam gerekiyor.
  • Danışmanınla konuşabilir miyim?
  • Her öğrencinin bir danışmanı var.
  • Ali bir vergi danışmanı.

Danışman tanımı, anlamı:

Danış : Önemli bir konuda birkaç kişinin bir arada konuşması, müşavere.

Basın danışmanı : Kişi veya kuruluşların görsel ve yazılı basınla iletişimini sağlayarak her türlü etkinliğini duyuran uzman.

Başdanışman : Genellikle cumhurbaşkanlığı, başbakanlık ve bakanlıklarda görevlendirilen, alanlarında uzmanlaşmış, tanınmış ve ehliyetli kimse, başmüşavir.

 

Sanat danışmanı : Sanatsal etkinliklerde yol göstermek, yönlendirmek amacıyla görevlendirilmiş uzman kişi.

Danışma : Danışılan yer, müracaat, enformasyon. Danışmak işi, müşavere, istişare, müzakere, meşveret.

Danışmanlık : Danışmanın yaptığı görev, müşavirlik.

Basın danışmanlığı : Basın danışmanının yaptığı iş.

Sanat danışmanlığı : Sanat danışmanının yaptığı iş.

Bilgi : İnsan zekâsının çalışması sonucu ortaya çıkan düşünce ürünü, malumat, vukuf. Bilim. Öğrenme, araştırma veya gözlem yolu ile elde edilen gerçek, malumat, vukuf. İnsan aklının erebileceği olgu, gerçek ve ilkelerin bütünü, bili, malumat. Genel olarak ve ilk sezi durumunda zihnin kavradığı temel düşünceler. Kurallardan yararlanarak kişinin veriye yönelttiği anlam.

Düşünce : Tasa, kaygı, sıkıntı. Niyet, tasarı. Uzay ve zamanın ötesinde, öznenin dışında, kendiliğinden var olan, duyularla değil, yalnızca ruhen algılanabilen asıl gerçeklik, mütalaa, fikir, ide, idea. Dış dünyanın insan zihnine yansıması. İlke, yönetici sav.

Alınmak : Alma işi yapılmak. Uyarlanmak. Elde edilmek. Bir sözün, bir davranışın kendisine söylediğini veya yapıldığını sanarak incinmek, kırılmak.

Görevli : Resmî görevi olan kimse, memur. Görevi olan, vazifeli.

Kimse : Herhangi bir kişi, kim olduğu bilinmeyen kişi.

Müşavir : Danışman.

Sıfat : Yüz, kılık ve dış görünüş. Bir kimsenin görev, ödev, toplumsal veya hukuki bakımdan yeri ve özelliği. Bir adı, nitelik, nicelik, yer, sıra vb. bakımından niteleyen, belirten kelime, ön ad.

Danışman kitaplıkbilimci : Kitaplarla ilgili özel bilgi ve yeteneklerinin olması istenen, okurun türlü gereksemeleri için baş vurduğu kitaplık uzmanı.

Danışman ücreti : Bir sorunun mal ve türe niteliğine, savunulmasına, izlenim ve kovuşturulmasına ilişkin yöntemler üzerinde yetkili bilirkişilere yapılan danışmalar karşılığı ödenen ücret.

Diğer dillerde Danışman anlamı nedir?

İngilizce'de Danışman ne demek? : adj. consulting

n. adviser, advisor, consultant, counselor, counsellor, guidance conselor, counsel, guide, mentor

Fransızca'da Danışman : conseiller/ère [le][la]

Almanca'da Danışman : n. Beirat, Berater, Betreuer, Ratgeber

Rusça'da Danışman : n. советник (M), консультант (M)