Dangerous inflections türkçesi Dangerous inflections nedir

Dangerous inflections ingilizcede ne demek, Dangerous inflections nerede nasıl kullanılır?

Dangerous : Parlayıcı. Tehlikeli. İş hakları tüzüğüne göre elyaf tozları, toz, duman, gaz, sis, buharlar gibi terimlere ayrılan ve bu terimlerde gerekli açıklamaları yapılan parlayıcı, patlayıcı, tehlikeli ve zehirli maddeler. Çekinceli. Riskli. Muhataralı. Patlayıcı. Korkulu. Tehlikeli ve zehirli maddeler.

Inflections : Kıvrılma. Eğilme. Çekim eki. Çekim ekleri. Ses tonunun değişmesi. Çekim.

Dangerous and difficult labours : Yasasında ve tüzüğünde belirtildiği gibi yapımı yoğun insan gücü ile sağlanabilen ya da dokuncalı sonuçlar ortaya çıkarması bakımından yapımlarında büyük sakınca ve uyanıklığı gerektiren işler. Ağır ve sakıncalı işler.

Dangerous animal : Tehlikeli hayvan. Yabani ve vahşi canavar. Güvenli olmayan ayvan.

Dangerous bend : Tehlikeli dönüş. Tehlikeli viraj.

Dangerous cargo : Tehlikeli kargo. Tehlikeli yük. Güvenli olmayan kargo.