Dar kafalılık nedir, Dar kafalılık ne demek

  • Dar kafalı olma durumu

Dar kafalılık kısaca anlamı, tanımı:

Kafalılık : Kafalı olma durumu.

Kafalı : Bilgili, kavrayışlı ve anlayışlı. Kafası olan. Kafası herhangi bir biçimde olan.

Durum : Ad soyundan kelimelerin birbirleriyle edatlarla ve fiillerle ilişkilerini belirleyen biçim, hâl. Duruş biçimi, konum, tavır. Bir şeyin içinde bulunduğu koşulların hepsi, vaziyet, hâl, keyfiyet, mevki, pozisyon. Bireyin toplum içindeki ilişkileriyle belirlenen yeri.

Dar : Sıkıntılı. Yetersiz. Genişliği az veya yetersiz olan, ensiz, mikro. Az, elverişsiz, sınırlı. Yurt. İdam mahkûmlarını asmak için dikilen direk. Güçlükle, ucu ucuna, ancak. Ev. İçine alacağı şeye oranla ölçüleri yetersiz olan, geniş ve bol karşıtı.

Olma : Olmak işi.

Diğer dillerde Dar kafalılık anlamı nedir?

Almanca'da Dar kafalılık : n. Illiberalität