Daraltı nedir, Daraltı ne demek

  • Dar gibi görünme veya olma

Daraltı tanımı, anlamı:

Daraltıcı : Boruların çaplarını daraltmakta kullanılan bağlantı parçası.

Daraltılmak : Daraltma işi yapılmak.

Görünme : Görünmek işi.

Dar : İçine alacağı şeye oranla ölçüleri yetersiz olan, geniş ve bol karşıtı. Sıkıntılı. Güçlükle, ucu ucuna, ancak. Genişliği az veya yetersiz olan, ensiz, mikro. Ev. İdam mahkûmlarını asmak için dikilen direk. Az, elverişsiz, sınırlı. Yetersiz. Yurt.

Gibi : İmişçesine, benzer biçimde. O anda, tam o sırada, hemen arkasından. -e benzer. -e yakışır biçimde.

Veya : Olacağı sanılan, seçime bırakılan şeyler ikiden çok olduğunda kullanılan bir söz. Ayrı olmakla birlikte aynı değerde tutulan iki şeyi anlatan kelimelerden ikincisinin önüne getirilen söz, yahut.

Olma : Olmak işi.