Daraltmak nedir, Daraltmak ne demek

  • Dar duruma getirmek.
  • Sayıca azaltmak

"Daraltmak" ile ilgili cümleler

  • "Aslında geniş olan kadroyu ne akla hizmet edip de bu derece daralttığına bir türlü akıl erdirememişti." - H. Taner
  • "Hoyrat bir rüzgâr bütün gün tozu dumanına katmış, solukları kesmiş, göğüsleri daraltmıştı." - T. Buğra

Daraltmak anlamı, tanımı:

Damardaraltan : Damarların kas tabakasını büzerek kanın dolaşımını çabuklaştıran veya düzenleyen (sinir, madde).

Daraltma : Daraltmak işi.

Durum : Bir şeyin içinde bulunduğu koşulların hepsi, vaziyet, hâl, keyfiyet, mevki, pozisyon. Duruş biçimi, konum, tavır. Ad soyundan kelimelerin birbirleriyle edatlarla ve fiillerle ilişkilerini belirleyen biçim, hâl. Bireyin toplum içindeki ilişkileriyle belirlenen yeri.

Getirmek : Bazı kelimelerle birleşik fiil yapar. Sebep olmak, ortaya çıkarmak. Erişmek veya eriştiğini sanmak. Gelmesini sağlamak. Bir şeyi yanında veya üstünde bulundurmak. Sağlamak. İleri sürmek. Bir makama atamak veya seçmek. İletmek, bildirmek.

Azaltmak : Eskisinden az bir duruma getirmek. Az denecek bir miktara indirmek. Etkisini yitirmesine sebep olmak, hafifletmek.

Dar : İçine alacağı şeye oranla ölçüleri yetersiz olan, geniş ve bol karşıtı. İdam mahkûmlarını asmak için dikilen direk. Güçlükle, ucu ucuna, ancak. Ev. Az, elverişsiz, sınırlı. Yetersiz. Genişliği az veya yetersiz olan, ensiz, mikro. Yurt. Sıkıntılı.

 

Sayıca : Sayı bakımından, adetçe, adedî.

Diğer dillerde Daraltmak anlamı nedir?

İngilizce'de Daraltmak ne demek? : v. narrow, contract, constrict, straiten; bore, bother

Fransızca'da Daraltmak : rétrécir, reserrer

Almanca'da Daraltmak : v. beengen, begrenzen, einengen, verengen, verengern, verschmälern

Rusça'da Daraltmak : v. суживать, убавлять, убавить