Daturic türkçesi Daturic nedir

  • Tatula ile ilgili (belirli halüsinojenik alkaloitlerin kaynağı olan bitki).
  • Datürik.

Daturic ingilizcede ne demek, Daturic nerede nasıl kullanılır?

Daturine : Daturin.

Datura : Tatula. Boruçiçeği.

Daturas : Tatula. Boruçiçeği.

Candidature : Adaylık. Namzetlik.

Candidatures : Namzetlik. Adaylık.

Datum : Kıyas çekidi. Nesne, olay ve süreçlerin bilimsel araştırılmasında nicel sonuçlara, yasalara ulaşabilmek için sağlanması gereken ön bilgi ve ölçüm. Kıyas noktası. Haber. Sonuç çıkarmak, çıkarsama yapmak, ya da bir incelemeyi sürdürmek için gerekli olaylara, ilişkilere ve sayısal ham bilgilere verilen ad. bir araştırmada sorunun çözümünü sağlamak amacıyla derlenen bilgiler. Baz. Kıyas hattı. Done. Bilgiler. Malumat.

Datum plane : Yüksekliklerin ve derinliklerin ölçüldüğü seviye. Referans düzlemi.

Datum surface : Yüksekliklerin ve derinliklerin ölçüldüğü seviye. Referans düzeyi.

Datums : Bilgiler. Baz. Kıyas noktası. Malumat. Done. Veri. Data. Veriler. Haber. Ölçüde başlangıç nokta.

Datum node : Dayanak düğümü.

İngilizce Daturic Türkçe anlamı, Daturic eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Daturic ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Satirical : Taşlayıcı. Yergili. Hicivli. Taşlama veya yergi özelliklerine sahip olan. Taşlamalı. Hiciv niteliğinde. İnsan aptallığının olumsuz yönlerini göstermek için alay ve hiciv kullanan. Yergi türünden. Satirik. Hicivsel.

 

Aurous : Altınlı. Altın içeren.

Sarcastic : İğneli. Sarkastik. Müstehzi. Kinayeli. İğneleyici. Alaycı. Alaylı. Küçümseyici.

Daturic zıt anlamlı kelimeler, Daturic kelime anlamı

Daturic antonyms : unsarcastic.