Davranma nedir, Davranma ne demek

  • Davranmak işi

"Davranma" ile ilgili cümle

  • "Böylesine pervasız davranmanız, suçlandığınız konuda bir tanık bulunmadığını bilmenizden geliyor." - N. Hikmet

Davranma anlamı, kısaca tanımı:

Davranmak : Bir şeye el atmak, girişmek. Bir kimseye veya bir şeye karşı belli tavır takınmak. Bir işi yapmaya hazır olmak, hazırlanmak.

Çekingen davranmak : Ürkekçe davranışlarda bulunmak.

Cömert davranmak : Sakınmadan, esirgemeden bol bol vermek.

Ekonomik davranmak : Tutumlu davranmak.

Hor davranmak : Kıymetini bilmemek.

İhtiyatlı davranmak : Uyanık olmak, düşünerek davranmak.

Keseye davranmak : Ödemek istemek.

Politik davranmak : Belli bir amaca ulaşmak için uzlaşmaya, iyi geçinmeye önem vererek hareket etmek.

Silaha davranmak : Kullanmak için silahına el atmak.

Tabancaya davranmak : Ateş etmek için tabancayı bulunduğu yerden almaya kalkışmak.

Tetik davranmak : Anında, çok çabuk davranmak.

Davranmah : Kalkmaya, yürümeye hazırlanmak. Zor bir işe kendini vermek, girişmek.

Davranma ile ilgili Cümleler

  • İlgileniyormuşum gibi davranmaktan nefret ediyorum.
  • O öyle davranmak için çıldırmış olmalı.
  • Ali gerçekten burada olmak istermiş gibi davranmadı.
  • Tom'un davranma tarzından bıktım.
  • Bir mağdur gibi davranmayı bırak.
  • Tom'un davranma tarzından nefret etmiyor musun?
  • Ali bile Mary'den hoşlanıyor gibi davranmaya çalışmadı.

Diğer dillerde Davranma anlamı nedir?

İngilizce'de Davranma ne demek? : [davranma] n. behavior, conduct, manner of acting

Fransızca'da Davranma : traitement [le]

Almanca'da Davranma : n. Behandlung