Dawdlers türkçesi Dawdlers nedir

Dawdlers ingilizcede ne demek, Dawdlers nerede nasıl kullanılır?

Dawdler : Serseri. Boş gezenin boş kalfası. Aylak. Avare.

Dawdle along : Ağır davranmak. Sallanmak. Ağırdan almak. Oyalanmak.

Dawdle away : Boşa geçirmek. Zamanı boşa harcamak.

Dawdle : Oyalanmak. Zaman harcamak. Salınmak. Eğlenmek. Ağır davranmak. Aylaklık etmek. Sallanmak. İşini ağırdan alarak vakit kaybetmek. İşi ağırdan almak. Boşa geçirmek.

Dawdled : İşini ağırdan alarak vakit kaybetmek. Zaman harcamak. Oyalanmak. Aylaklık etmek. Ağır davranmak. Eğlenmek. Salınmak. Sallanmak. İşi ağırdan almak. Boşa geçirmek.

Dawdling : Çalışma yerine kasıtlı olarak zaman harcama eylemi. Üşengeçlik. Ağırdan alma. Sallanma. Oyalanma. Aylaklık etme.

Dawdles : Zaman harcamak. Salınmak. Eğlenmek. İşi ağırdan almak. Boşa geçirmek. Aylaklık etmek. Ağır davranmak. Sallanmak. Oyalanmak. İşini ağırdan alarak vakit kaybetmek.

İngilizce Dawdlers Türkçe anlamı, Dawdlers eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Dawdlers ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Dossers : Nerede olsa yatan kimse. Küfe. Ucuz pansiyonda kalan kimse. Beleşçi tip. Evsiz.

Flaneur : Amaçsız kaldırım mühendisi. (fransızca) aylak. (gayrı resmi) züppe. Çıtkırıldım tip. Amaçsız aylak.

 

Dosser : Küfe. Beleşçi tip. Sırtta taşınan sepet. Evsiz. Nerede olsa yatan kimse. Ucuz pansiyonda kalan kimse.

Castaway : Atılmış. Reddedilmiş şey. Deniz kazazedesi. Deniz kazasına uğrayıp ıssız bir kıyıda mahsur kalan kimse. Reddedilmiş. Çürüğe çıkarılmış. Kazazede (gemi). Gemi kazazedesi. Reddedilmiş kimse.

Down and out : Hayatta yenilgiye uğramış. Sefil. Nakavt. Çökmüş. Yıkılmış. Düşkünlük içinde. Bitkin. Yoksul. Parasız pulsuz.

Hobo : Gezici rençper. Hayta. Berduş. Gezici rençber. Baldırı çıplak. Kaldırım mühendisi. Amele.

At a loose end : Başıboş. Gayesiz. Boşlukta. İşsiz güçsüz.

Gadder : Aylak aylak dolaşan. Amaçsızca dolaşan kimse. Gezgin.

Errant : Maceracı. Başıboş dolaşan. Yanlış. Vefasız. Hatalı. Ayak işi. Maceraperest.

Linger : Durmak. Geçmişte kalmak. Sallanmak. Gitmemek. Oyalanmak. Geçmek bilmemek. Gecikmek. Ayrılamamak. Uzamak. Kalmak (gitmesi gerekirken).

Dawdlers synonyms : dally, bummers, footloose and fancy free, floater, hoboing, do nothing, behave, drifter, bummer, hobos, dalliers, gallivanters, move, do, gangrel, drifting, adrift, gadders, dawdler, faineant, dilatory, drifters, act, dallier, gallivanter, deambulatory, a bad lot.

Dawdlers zıt anlamlı kelimeler, Dawdlers kelime anlamı

Stand still : Kıpırdamamak. Hareketsiz kalmak. Hareketsiz durmak. Kımıldamadan durmak. Kımıldamamak. Hareket etmemek.

Rush : Hücum etmek. Acele. Aceleye getirmek. Asılmak (amerikan ingilizcesi). Düşünmeden girişmek. Telaş. Saldırmak. Koşturmak. Acele etmek. Kur yapmak (amerikan ingilizcesi).

Precede : Önünde gitmek. Önce davranmak. Önünde olmak. Üstün olmak. Önce gelmek. Önde olmak. -den üstün olmak. -den önce gelmek. Önce olmak. -den önde yer almak.