Dayanıklı mallar nedir, Dayanıklı mallar ne demek

Dayanıklı mallar; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür.

İktisat terim anlamı:

Ev, otomobil, beyaz eşya gibi tüketim anında yok olup bitmeyen, kullanım süresi birden çok dönemi kapsayan mallar. karşılığı dayanıksız mallar.

Dayanıklı mallar anlamı, tanımı

Daya : Çocuğa bakan dadı, sütnine, taya

Dayanık : Kuvvetini kaybetmiş, yürümeye gücü kalmamış olan (hayvan).

Mallar : Emvâl. Yararlanılabilecek ve kullanılabilecek nitelikte olan taşınır mallar.

Dayanıklı : Dayanabilen, sağlam, güçlü, mukavim, zorlu, stabil. Metanetli, metin, mütehammil.

Dayanıksız mallar : Yiyecek maddeleri ve temizlik ürünleri gibi tüketim anında yok olup biten mallar. karşılığı dayanıklı mallar.

Dayanıksız : Dayanmayan, sağlam olmayan, güçsüz, metanetsiz.

Beyaz eşya : Buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi vb. ev aletlerine verilen genel ad.

Otomobil : Motorlu, dört tekerlekli kara taşıtı.

Kullanım : Kullanma, yararlanma, tasarruf.

Tüketim : Tüketme işi. Üretilen veya yapılmış olan şeylerin kullanılıp harcanması, yoğaltım, istihlak, üretim karşıtı.

Anında : Çabucak. Aynı anda, o anda yapılan, simultane.

Birden : Bir defada. Birlikte, beraberce, hepsi bir arada. Ansızın.

Dönem : Belli özellikleri olan zaman parçası, periyot. Bir çağ içinde belli özellikleri olan sınırlı süre. Yarıyıl. Yasama meclisinin iki seçilişi arasındaki süre, devre.

 

Bitme : Bitmek işi, finiş.

Beyaz : Ak, kara, siyah karşıtı. Baskıda normal karalıkta görünen harf türü. Bu renkte olan. Beyaz ırktan olan kimse. Beyaz zehir.

Kapsa : Çitten ya da aralıklı çakılan tahtalardan yapılmış bahçe kapısı. Büyük kulplu ya da kulpsuz sepet, sele. Tohum ve yem kabı, tahta sandık. Çubuklardan yapılmış bahçe kapısı. Kırda, tarlada çocukları güneşten korumak için yapılan küçük sığınak. Aralıklı tahtalardan yapılmış bahçe kapısı. Kutu.

Karşı : Bir şeyin, bir yerin, bir kimsenin, esas tutulan yüzünün ilerisi. İçin, hakkında. Bulunan yere göre önde, ileride olan. Karşılık olarak, mukabil. -e doğru. Karşıt, zıt, muhalif. Yol, deniz, ırmak vb.nin öbür kıyısı veya yanı. Ön, kat, huzur. Yüzünü bir şeye doğru çevirerek.

Birde : Birdenbire. Birden, aniden.

Diğer dillerde Dayanıklı mallar anlamı nedir?

İngilizce'de Dayanıklı mallar ne demek ? : durable goods