Değersiz nedir, Değersiz ne demek

Değersiz; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır.

  • Değeri olmayan veya değeri çok az olan, önemsiz, kıymetsiz, naçiz

"Değersiz" ile ilgili cümle örnekleri

  • "Peki öyleyse neden söz vermeyi değersiz bulmuşuz?" - N. Uygur

İngilizce'de Değersiz ne demek? Değersiz ingilizcesi nedir?:

spam

Değersiz kısaca anlamı, tanımı:

Değer : Bir değişkenin veya bilinmeyenin sayı ile anlatımı. Üstün, yararlı nitelikleri olan kimse. Kişinin isteyen, gereksinim duyan bir varlık olarak nesne ile bağlantısında beliren şey. Bir ulusun sahip olduğu sosyal, kültürel, ekonomik ve bilimsel değerlerini kapsayan maddi ve manevi ögelerin bütünü. Üstün nitelik, meziyet, kıymet. Bir şeyin para ile ölçülebilen karşılığı, bedel, kıymet, paha, valör. Bir şeyin önemini belirlemeye yarayan soyut ölçü, bir şeyin değdiği karşılık, kıymet.

Değersizlik : Değersiz olma durumu, değer düşümü.

Önemsiz : Önemi olmayan, ehemmiyetsiz.

Kıymetsiz : Değersiz.

Naçiz : Değersiz, önemsiz.

Değersiz alacaklar : Bir yargıya dayanan ya da alacaktan vazgeçildiğini gösteren, inandırıcı bir belgeye göre artık karşıtınca ödenebilme olanağı kalmayan alacaklar.

Değersiz örnek : Satışı sağlanmak üzere gönderilen ve o hâliyle kullanılması ve yarar sağlanması olanaksız mal örneği.

 

Değersizleşebilme : Değersizleşebilmek işi.

Değersizleşebilmek : Değersizleşme olasılığı bulunmak.

Değersizleşme : Değersizleşmek işi.

Değersizleşmek : Değersiz duruma gelmek.

Değersizleştirebilme : Değersizleştirebilmek işi. Değersizleştirme olasılığı bulunmak.

Değersizleştirici : Kemleyici kelimesinin anlamdaşı.

Değersizleştirme : Değersizleştirmek işi.

Değersizleştirmek : Değersiz duruma getirmek.

Değersiz ile ilgili Cümleler

  • Değersiz olmasına rağmen, onu seviyorum.
  • Sence ben değersiz bir maden parçası mıyım?
  • 10 lira senin için değersiz bir paraysa, onu yardım için kullanarak çok değerli hale getirebilirsin.
  • Şüpheli ve kararsız insanlar sizce değersiz midir?
  • O, yapacak değersiz bir şeydi.
  • Yen dolardan daha değersizdir.
  • Sen hiç bu değersiz şeyin bazılarından kurtulmayı düşündün mü?
  • Bu makine değersiz.

Diğer dillerde Değersiz anlamı nedir?

İngilizce'de Değersiz ne demek? : adj. worthless, valueless, cheap, insignificant, of no worth, no account, nonvalent, two bit, trashy, despicable, footling, inferior, jerkwater, measly, milk-and-water, niggardly, nugatory, paltry, pitiable, punk, rubbishy, shoddy, tinpot, trivial

Fransızca'da Değersiz : san valeur, modique, futile, insignifiant/e, méchant/e, misérable, piètre

Almanca'da Değersiz : adj. abgebraucht, erbärmlich, gehaltlos, gering, geringfügig, geringwertig, heillos, inhaltslos, kitschig, klein, lumpig, mies, trivial, verächtlich, verdienstlos, wertlos

Rusça'da Değersiz : adj. малоценный, недрагоценный