Değiştirme nedir, Değiştirme ne demek

 • Değiştirmek işi, tebdil, tahrif

"Değiştirme" ile ilgili cümleler

 • "Yazınımızın gelenek değiştirmesine bağlı olarak değişik etkenleri var bu durumun." - N. Cumalı

Yerel Türkçe anlamı:

Raşitizm hastalığı

Gürbüz ve sağlam bir çocuğun birdenbire zayıflayarak tanınmayacak hale gelmesi. (Şeytanın değiştirdiğine inanılır.)

Gitar terimi olarak anlamı:

Çalgıların genel görünümlerini veya bazı parçalarını kişiye özel olarak değiştirme.

Bilimsel terim anlamı:

[Bakınız: başkalaştırma]

Bir tüzenin temelini, bir nesnenin biçimini, özelliğini değiştirme.

Bir malın içine niteliğini bozmak amacıyla başka maddeler katma.

matematik: Belirli sınırlama dizisindeki bir öğenin, başka sınırlama dizisine geçirilmesi işlemi.

elektrik: Tak ya da çok evreli dalgalı alkımı doğru ya da yerine göre dalgalı akıma dönüştürme.

İngilizce'de Değiştirme ne demek? Değiştirme ingilizcesi nedir?:

modify, falsification, permutation

Değiştirme kısaca anlamı, tanımı:

Kabuk değiştirme : Kendisini farklılaştırma.

Şekil değiştirme : Dönüşüm.

Yer değiştirme : Laboratuvarlarda gazları toplamakta izlenen yöntem. Göçüşme. Bir birimde çalışan görevlilerin düzenli bir biçimde başka birimlere geçmesi, rotasyon. Bir yerden başka bir yere gitme, tebdilimekân.

 

Değiş : Değme işi. Değişim.

Değiştirmek : Bir şey verip yerine başka bir şey almak. Başka bir biçime sokmak, değişikliğe uğratmak. Başka bir duruma, başka bir görünüme getirmek. Anlatıma yeni bir içerik vermek. Bir şeyi veya bir kimseyi bulunduğu yerden başka bir yere götürmek. Birini bırakıp başkasını kullanmak.

Ağız değiştirmek : Önce söylediğini başka türlü anlatmak.

Altını değiştirmek : Bebeğin çiş veya dışkı ile kirlenen bezini yenilemek.

Ayak değiştirmek : Talim yürüyüşünde kısa bir adım atmak yolu ile adımlarını başkalarınınkine uydurmak. yeni bir uyak ile söyleyişi sürdürmek.

El değiştirmek : Bir şeyin kullanımı veya mülkiyeti bir kimseden başka bir kimseye geçmek.

Gömlek değiştirmek : Yılan üst derisini değiştirmek. huy veya düşünce değiştirmek.

Gündemi değiştirmek : Doğal akışı içinde ilerleyen işlerin bir sebepten dolayı yönünü değiştirmek.

Hava değiştirmek : İklimi değişik bir yere gidip bir süre oturmak.

Huyunu suyunu değiştirmek : Eskisine göre değişik davranmak. eskisine göre değişik davranmasına sebep olmak.

Kafayı değiştirmek : Düşüncesini, kanaatini değiştirmek.

Kalıbı değiştirmek : Ölmek.

Külahları değiştirmek : Tehdit ederek bozuşmak.

 

Kurt köyünü değiştirir huyunu değiştirmez : "kötü kimse yer yurt değiştirse de kötü huylarını değiştirmez" anlamında kullanılan bir söz.

Lafı değiştirmek : Başka konuyu dile getirmek, başka bir şeyden söz etmek.

Makas değiştirmek : Tuttuğu yol ve yöntemden vazgeçip başka bir yöne yönelmek. tren yönünü değiştirmek.

Rota değiştirmek : Gidilen yolu değiştirmek. tutumunu değiştirmek, izlediği yoldan ayrılmak.

Saf değiştirmek : Başka bir gruba katılmak.

Şerit değiştirmek : Trafikte hız durumuna ve yol şartlarına göre belirli kurallar içinde bir yol şeridinden diğerine geçmek.

Vites değiştirmek : Otomobilin çekiş ve hızını değiştirmek.

Yer değiştirmek : Bulunduğu yerden bir başka yere geçmek.

Yolunu değiştirmek : Gittiği yoldan ayrılarak başka yola geçmek.

Tebdil : Değiştirme.

Tahrif : Bir şeyin aslını bozma, kalem oynatma, değiştirme.

Değiştirme torbası : Dışarıda çevirimlerde, karanlık oda olmadığı zaman filmleri alıcıya takıp çıkarmak, günlük çekimleri işlemek üzere kullanılan, kolluklu, kalın, siyah kumaşlı torba.

Değiştirmece : Ulusal ya da uluslararası karşılaşmalarda takımların karşılıklı olarak birbirlerinin kent ya da ülkelerine giderek karşılaşma yapmaları. Bir takımın karşılaşma için kendi kent ya da ülkesinin dışına gitmesi. Bir takımda yer alan oyuncuların oyun biçimi gereği yer değiştirmesi.

Değiştirmece yöntemi : Erkenin alacağı değerlere baka baka, ilk yaklaştırmaları değiştirerek istenen dalga işlevini bulma yöntemi.

Değiştirmeli borç belgiti : Pay belgitleri, başka değerler ya da durağan değerlerle değiştirilmesi olağan borç belgiti.

Değiştirmeli çoğaltma : Yazılı metnin değiştirilerek basılıp satışa sunulması.

Değiştirmeli deneme : (Deneysel tasarım) Çapraz tasarım kullanılarak yapılan bir deney ya da deneme.

Değiştirmeli metin : Yapıtı ortaya koyanın ortaya koyduğu metinden ayrı ya da metnin değiştirilmiş biçimi.

Değiştirme ile ilgili Cümleler

 • Bu floresan lamba titreşmeye başlıyor. Onu değiştirmemiz gerekecek.
 • Burada bir sürü ırkçı olduğunu biliyorum ama adını değiştirmek zorunda değilsin.
 • Ali değiştirmek istediğini söylüyor.
 • Bayrağı değiştirmek için, bayrak simgesine tıklayın.
 • Değiştirmek en azından dört gün alır.
 • Bence konuyu değiştirmeliyiz.
 • Bunu nasıl değiştirmeyi planlıyorsun?
 • Değiştirmek zorunda kalacağız.
 • Konuyu değiştirmemiz gerektiğini düşünüyorum.
 • Değiştirmek zorunda değilsin.
 • Değiştirmek için asla çok geç değildir.
 • Değiştirmek zorundayım.
 • Değiştirmek istiyor musun?
 • Değiştirmeliyim.

Diğer dillerde Değiştirme anlamı nedir?

İngilizce'de Değiştirme ne demek? : n. changing, exchange, replacement, alteration, conversion, shift, switch, interchange, commutation, disguise, leavening, modification, reformation, recast

pref. trans

Fransızca'da Değiştirme : change [le], changement [le], modification [la], substitution [la]

Almanca'da Değiştirme : n. Abwandlung, Austausch, Kommutation, Konversion, Konvertierung, Modifikation, Umänderung, Umarbeitung, Umbildung, Umgestaltung, Ummodelung, Umschaltung, Umwandelung, Umwandlung, Variierung, Vertauschung, Verwandlung

Rusça'da Değiştirme : n. перемена (F), видоизменение (N), варьирование (N), переделка (F), перестройка (F), форматирование (N), подмена (F), смена (F)