Dedektiflik nedir, Dedektiflik ne demek

  • Dedektif olma durumu

Dedektiflik anlamı, tanımı:

Dedektif : Suç sayılan bir işi veya bu işi yapanı ortaya çıkarmakla görevli kimse, hafiye, polis hafiyesi.

Dede : Yaşlı erkeklere söylenen bir seslenme sözü. Büyükbabadan başlayarak geriye doğru atalardan her biri. Torunu olan erkek, büyükbaba, büyükpeder. Mevlevi tarikatında çile doldurmuş olan dervişlere verilen unvan.

Durum : Bir şeyin içinde bulunduğu koşulların hepsi, vaziyet, hâl, keyfiyet, mevki, pozisyon. Bireyin toplum içindeki ilişkileriyle belirlenen yeri. Duruş biçimi, konum, tavır. Ad soyundan kelimelerin birbirleriyle edatlarla ve fiillerle ilişkilerini belirleyen biçim, hâl.

Olma : Olmak işi.