Defamed türkçesi Defamed nedir

  • Hakaret etmek.
  • İftira etmek.
  • Namusuna leke sürmek.
  • Tahkir edilmiş.
  • Kötülemek.
  • Dil uzatmak.

Defamed ingilizcede ne demek, Defamed nerede nasıl kullanılır?

Defame : Kötülemek. Hakaret etmek. Lekelemek. İsmine leke sürmek. Kara çalmak. Karalamak. Altın adını bakır etmek. Namusuna leke sürmek. İftira atmak. Adını lekelemek.

Defamer : İftiraya uğrayan. İftiracı. Karacı.

Defamers : İftiracı. Karacı. İftiraya uğrayan.

Defames : İsmine leke sürmek. Hakaret etmek. Karalamak. İftira atmak. Lekelemek. Adını lekelemek. İtibarsızlaştırmak. Kötülemek. İftira etmek. Altın adını bakır etmek.

Defamation : Lekeleme. Karalama. İftira. Aşağılama. Hakaret.

Defamations : İftira atma. Karacılık. Tahkir. Kara çalma. Hakaret. Lekeleme. Aşağılama. Karalama. İftira. Bühtan.

Defamingly : Küçük düşürerek. Karalayıcı. Küçük düşürücü. Kötüleme ve iftira ile.

Defamiliarization : Alışkanlığı kırma.

Be defamatory of somebody : Şerefini lekelemek. İftira etmek.

Deface : Tahrif etmek. Silmek. Görünüşünü bozmak. Çirkinleştirmek. Bir şeyin yüzeyine zarar vermek. Bozmak. Bir belgeyi tahrif etmek. Zarar vermek (bir şeyin yüzeyine). Okunmaz hale getirmek.

İngilizce Defamed Türkçe anlamı, Defamed eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Defamed ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

 

Bad mouth : Bir kimse hakkında yüz kızartıcı ve yalan şeyler söylemek. Aşağılamak ve eleştirmek. Bok atmak. Çamur atmak.

Dishonors : Şeref ve haysiyetini kırmak. Sözünü tutmamak. Namusuna dokunmak. Lekelemek. İki paralık etmek. Onursuzluk etmek. Şerefini beş paralık etmek. Rezil etmek. Şerefini sarsmak. Leke sürmek.

Assailed : Hücum etmek. Saldırmak.

Cry down : Hafife almak. Küçümsemek. Hafifsemek.

Backbites : Arkasından çekiştirmek veya kötülemek. Çekiştirmek. Şikayet edip durmak. Arkasından dedikodusunu yapmak. Yermek. Gıybet etmek. Arkasından konuşmak. Yokken kötülemek.

Noted : Ünü yayılmış. Tanınmış. Bilinen. Dikkate alınmış. Ünlü. Belirlenmiş. Not alınmış. Kote edilmiş. Meşhur.

Desecrate : Kutsal saymamak. Mukaddesliğini bozmak. Kutsallığını bozmak. Tecavüz. Kirletmek. Saygısızlık etmek (kutsal bir şeye).

Attack : Sayı yapmak üzere karşı takım kalesine doğru genellikle topluca girişilen eylem. Saldırıda bulunmak. Uğraşmak. Üstüne varmak. Atak. Çatmak. Yakalanmak. Saldırı. Atılım.

Far famed : Çok ünlü. Çok meşhur. Ün salmış.

Affronts : Tahkir etmek. Küçük düşürmek. Aşağılamak. Kırmak. Gücendirmek. Hakarette bulunmak. Kabalık etmek. Hakaret.

Defamed synonyms : impugned, affronting, decrying, bespatter, backbite, asperses, aspersing, confront, desecrating, affront, impugning, dejected, decry, impugns, besmirch, attacked, outrages, besmirches, back bite, chopfallen, be defamatory of somebody, attacks, dishonour, insult, backbit, assailing, renowned, cast reflections on, give affront to, illustrious, confronts, crestfallen, asperse.

Defamed zıt anlamlı kelimeler, Defamed kelime anlamı

Unknown : Tanınmamış. Ünsüz. Bilinmeyen. Tanınmayan. Nedeni bilinmeyen. Yabancı. Bilinmedik. Meçhul. Adsız. Bilinmez.

Elated : Coşkun. Mutlu. Bahtiyar. Sevindirilmiş. Memnun. Sevinçli. Kıvançlı.