Defames türkçesi Defames nedir

 • Hakaret etmek.
 • Namusuna leke sürmek.
 • Kötülemek.
 • İtibarsızlaştırmak.
 • Dil uzatmak.
 • Altın adını bakır etmek.
 • Karalamak.
 • İftira atmak.
 • Adını lekelemek.
 • İftira etmek.
 • İsmine leke sürmek.
 • Lekelemek.

Defames ingilizcede ne demek, Defames nerede nasıl kullanılır?

Defame : İtibarsızlaştırmak. Ününe leke sürmek. İftira atmak. İsmine leke sürmek. Adını lekelemek. Dil uzatmak. Altın adını bakır etmek. Kara çalmak. Hakaret etmek. Karalamak.

Defamed : Kötülemek. Hakaret etmek. Namusuna leke sürmek. Tahkir edilmiş. Dil uzatmak. İftira etmek.

Defamer : İftiracı. Karacı. İftiraya uğrayan.

Defamers : İftiraya uğrayan. İftiracı. Karacı.

Defamation : İftira. Aşağılama. Lekeleme. Karalama. Hakaret.

Defamingly : Karalayıcı. Kötüleme ve iftira ile. Küçük düşürücü. Küçük düşürerek.

Be defamatory of somebody : İftira etmek. Şerefini lekelemek.

Defaming : İftira etmek. Batırma. Dil uzatmak. Namusuna leke sürmek. Kötülemek. Hakaret etmek.

Anti defamation league : Irksal iftira ve karalamaya karşı çıkan ve bu bunlara karşı faaliyet gösteren örgüt. Anti iftira ligi. Adl.

Defamations : Kara çalma. Aşağılama. Karalama. İftira. Hakaret. Karacılık. Bühtan. Tahkir. İftira atma. Lekeleme.

İngilizce Defames Türkçe anlamı, Defames eş anlamlısı

 

Sözcükler, direkt olarak Defames ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Disgraces : Yerin dibine sokmak. Gözden düşürmek. Rezil etmek. Küçültmek. Rezalet. Rezillik. Utandırmak. Ayıp etmek. Yüz karası.

Besmeared : Bulamak. Kirletmek. Bulaştırmak. Pisletmek.

Knocker : Ampul. Çan. Uyarı çanı. Tokmak. Kapı tokmağı. Far. Kapı kapı dolaşan satıcı. Dövücü. Çıngırak.

Calumniates : Bühtan etmek. Kirletmek. Kara çalmak. Alnına leke sürmek. Alnına leke çalmak. Çamur atmak. Suç atmak.

Attaints : Yakalanmak. Leke. Tenzil etmek. İdam hükmü sonucu hükümlünün medeni hukukunu kaldırmak. Rezil etmek. Tutulmak. Ayıp. İdam mahkumunun vatandaşlık haklarını kaldırmak.

Denigrate : Yermek. Alnına leke sürmek. Leke sürmek. Alnına leke çalmak. Zemmetmek. Kara çalmak. Çekiştirmek.

Attacks : Koyulmak. Çatmak. Aşındırmak. Taarruz etmek. Tecavüz etmek. Uğraşmak. Girişmek. Saldırmak. Eleştirmek.

Bedaubing : Bulamak. Sıvamak. Sürmek. Kirletmek. Bulaştırmak.

Traducer : Kötüleyen kimse. İftira atan. Kara çalan kimse. Suç atan. Çamur atan kimse. İftira eden kimse. İftiracı. Hakaret eden.

Bastardizing : Alçaltmak. Çarpıtmak. Çarpıtmak saptırmak. Lekelenmek. Bozmak. Gayri meşru olduğunu kanıtlamak. Piç olduğunu söylemek (argo terim). Dejenere etmek. Alçalmak.

Defames synonyms : drag through the mud, defamed, accuse, bastardize, bedaubs, confront, back bite, blemished, outrage, decries, slander, badmouth, libeler, slanderer, dishonors, give affront to, discredits, dishonor, besmirching, calumniated, besmirch, affront, traduce, blacken, disparager, vilifier, smirch, decried, impugned, calumniating, bastardizes, blackens, bedaub.