Dehidrojenasyon nedir, Dehidrojenasyon ne demek

Dehidrojenasyon; Biyoloji, Kimya, Veteriner alanlarında kullanılan bir sözcüktür.

Biyoloji'deki anlamı:

Bir substrattan hidrojen iyonlarının kaybı.

Kimya'da terim anlamı:

Komşu karbon atomlarından birer tane hidrojen atomunu uzaklaştırarak karbon atomları arasında ikili veya üçlü bağlar oluşturma.

Veterinerlikte sözlük anlamı:

Bir substrattan hidrojen iyonlarının ayrılması.

Dehidrojenasyon tanımı, anlamı

Oluşturma : Oluşturmak işi

Hidrojen : Oksijenle birleşerek suyu oluşturan, atom numarası 1, rengi, kokusu ve tadı olmayan bir gaz, müvellidülma (simgesi H).

Üçlü bağ : Asetilendeki gibi, iki öğecik arasında üç çift eksicikten oluşan bağ. Üç eksicik çiftinin paylaşıldığı doymamış birleşik oluşturan kimyasal bağ. İki atomun üçer elektronunu karşılıklı ortaklaşmasından oluşan bağ türü. Üç elektron çiftinin komşu iki atom tarafından paylaşılması. Komşu atomlar arasındaki bir σ ve iki π bağı.

Substrat : Enzimin üzerinde etkili olduğu özel madde. Biyokimyada enzimlerin etki ettiği protein, karbohidrat, yağ veya şeker gibi organik bileşikler için kullanılan bir terim. Enzimin etkilediği madde, enzim etkisiyle yapısı değişen bileşik. Canlıların su içinde tutundukları herhangi bir yüzey. Belirli bir enzimin özgün olarak etkilediği bir bileşik veya reaksiyona giren madde.

 

Ayrılma : Ayrılmak işi. Bir biçmeden geçen beyaz ışığın türlü renklerde görünmesi.

Bağlar : Yapısındaki eksiciklerle öğeciklerarası kimyasal bağı güçlendirme niteliğinde olan. Diyarbakır kenti, merkez belediyesi, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim bölgesi. Erzincan ilinde, Tanyeri bucağına bağlı bir yerleşim birimi. Hakkâri şehri, Şemdinli belediyesi, merkez nahiyesine bağlı bir yer. Muş ili, merkez ilçesinde, merkez bucağına bağlı bir yer.

Karbon : Atom numarası 6, atom ağırlığı 12 olan, doğada elmas, grafit gibi billurlaşmış veya maden kömürü, linyit, antrasit gibi şekilsiz olarak bulunan, canlı varlıkların aslını oluşturan ve yandıktan sonra kömür durumuna geçen element (simgesi C).

İkili : İki parçadan oluşan, kendinde herhangi bir şeyden iki tane bulunan. İskambil, domino vb. oyunlarda iki işareti bulunan (kâğıt veya pul). İki taraf arasında yapılmış. İki kişiden oluşmuş topluluk. İkili bahis. İki çalgı veya iki ses için düzenlenmiş müzik parçası, düet.

Hidro : Genel olarak karbon ve bor bileşiklerindeki H atomuna işaret eden bir ön ek. Suya işaret eden Latince bir ön ek.

Bağla : Buğday ve arpanın içinde bulunan burçak, mercimek şeklinde siyah tanecikler. Bakla yaprağına benzeyen ve pişirilip yenilen bir bitki. Fasulye. Değirmen çarkını firenleyen ağaç. Su bendi tıkacı. Ufak göl. Akarsuların seviyesini yükseltmek, suları toplamak veya başka yöne çevirmek için yapılan bent. Duvarların arasına yatay olarak konulan ağaç. Çoban köpeklerinin boynuna takılan, üzerinde sivri dişler bulunan demir halka. (Adalıkuzu, Hacılar Güdül Ankara) (bakla) : (Akbaş Güdül Ankara).

 

Birer : Herkese bir.

Karbo : Odun kömürü, bitkisel ya da hayvansal kömür.

Ayrıl : Karşılaşma sırasında, yumrukoyuncularının birbirlerine kenetlenmeleri ve kendilerinden ayrılmamaları halinde orta hakemin verdiği komut. Bu durumda yumrukoyuncuları bir adım geriye açılırlar ve ancak ondan sonra vurabilirler. İki yolun ayrıldığı yer, yol kavşağı.

Komşu : Konutları yakın olan kimselerin birbirine göre aldıkları ad. Sınır ortaklığı bulunan, mücavir.

Üçlü : Üç parçadan oluşan, kendinde herhangi bir şeyden üç tane bulunan, müselles, troyka. Üç kişiden oluşmuş. İskambil, domino ve benzerleri oyunlarda üzerinde üç işareti veya noktası bulunan kâğıt veya pul. Üç ses veya çalgı için düzenlenmiş müzik parçası, trio. Bu parçayı çalan üç kişilik müzik topluluğu, trio. Üç ikili öğeden oluşan çoklu. Toplanı fırıl nicem sayısı S = 1 olan dizge. Üç bileşenden oluşan. HCN gibi, üç öğeden oluşan bileşiklerin genel adı. Üç dizeden ibaret kesek veya dönü. Üç dizeden oluşan bağlam.

İkil : İkili öğe; 0 ya da 1 gibi iki damgadan oluşan bir damga takımının öğesi. En küçük veri öğesi. Veri saklama sığası birimi. Bilgi ölçü birimi. Bazı dillerde bir şeyden iki tane anlatmak üzere kullanılan gramatikal isim veya fiil şekli, ki buna GRAMATİKAL İKİL (D. grammatical) de denir. Bundan başka, iki göz gibi aslında daima iki olan şeyleri anlatan ve DOĞAL İKİL (D. naturel) adını alan şekiller vardır. Bir de, konuşma arasında bahsi geçen iki şeyi anmak için "'her ikisi" anlamına kullanılan kelimeler var ki onlara da ORUNLAMALI İKİL (D. anaphorique) denir. Bunlardan başka, birinin adı söylenince ötekinin hatırlanması tabii iki şeyi anlatmak için kullanılan ve yalnız birinin adı ile yapılan ikillere EKSİLTİLİ İKİL (D. elliptique) derler. [Bakınız: üstiki].

Bire : Epeyce, iyice, usule uygun şekilde. Birer. Oğlan. Nisan. Bira. Pire. Bire!, Bireh!. Takke. (Cihangazi Bozüyük Bilecik). Hey! ey! be! aman!.

Hidr : Su veya hidrojene işaret eden latince bir ön ek.

Tane : Herhangi bir sayıda olan şey, adet. Çekirdekli küçük meyve. Bazı bitkilerin tohumu.

İyon : Bir veya daha çok elektron kazanmış veya yitirmiş bir atom veya bir atom grubundan oluşmuş elektrik yüklü parçacık, yükün.

Diğer dillerde Dehidrojenasyon anlamı nedir?

İngilizce'de Dehidrojenasyon ne demek ? : dehydrogenation, dehydrogenization