Dehydrogenase türkçesi Dehydrogenase nedir

  • Dehidrojenaz.
  • Veterinerlik alanında kullanılır.
  • Bir substrattan hidrojen iyonlarının ayrılmasını katalize eden oksidoredüktaz sınıfından herhangi bir enzim.

Dehydrogenase ingilizcede ne demek, Dehydrogenase nerede nasıl kullanılır?

Nadh dehydrogenase complex : Nadh dehidrogenaz kompleksi. Nadh-q redüktaz kompleksi.

Pyruvate dehydrogenase complex : Pirüvat dehidrogenaz kompleksi. Pirüvat dehidrogenaz, dihidrolipoil transasetilaz, dihidrolipoil dehidrogenaz enzimlerini kapsayan, koenzim olarak tiyamin pirofosfat, lipolik asit, koenzim a, fad, nad’e gereksinim duyan pirüvattan oksidatif dekarboksilasyonla asetil coa oluşturan mitokondriyal multienzim kompleksi, lipoamit. Piruveyt dehidrojenez kompleks.

Alcohol dehydrogenase : Aldehit ve ketonları alkollere veya alkolleri aldehit veya ketonlara dönüştüren birçok enzimden biri. Alkol dehidrojenaz. Alkol dehidrogenaz.

Alpha ketoglutarate dehydrogenase : Sitrik asit döngüsünde alfa ketoglutarik asit, nad ve koenzim a’ dan süksinil coa, karbondioksit, nadh+h oluşturan enzim. sitrik asit döngüsünün düzenleyici enzimlerinden biri. Alfa ketoglutarat dehidrogenaz.

Glutamate dehydrogenase : Gldh. Karaciğer hücrelerinin mitokondri matriksinde bulunan, transaminasyon reaksiyonları sonucu oluşan glutamattan oksidatif deaminasyonla alfa-ketoglutaratla amonyak oluşturan ve üre üretiminin hızının düzenlenmesinde görev alan enzim, gldh. normalde plazmada bulunmaz, karaciğer nekrozuna neden olan durumlarda plazma düzeyi yükselir. Glutamat dehidrogenaz.

 

Nadh dehydrogenase : Nadh dehidrojenaz. Nadh'den elektronları ubikinona taşıyan bir solunum zinciri enzimi. nadh-koenzim q redüktaz.

Lactate dehydrogenase : Biyoloji, veterinerlik alanlarında kullanılır. Laktat dehidrogenaz. Ldh. Hemen hemen tüm hücrelerin sitoplazmasında bulunan, elektron verici olarak nadh kullanan, laktat ve pirüvatın birbirlerine dönüşmelerini katalize eden ve doku nekrozunun eşlik ettiği tüm durumlarda, özellikle kalp (miyokard infarktüsü gibi), karaciğer, iskelet kası, alyuvar, böbreğin akut hasarıyla ilişkili durumlarda serumda yükselen enzim, ldh. Hayvan dokularında ve bazı bakterilerde nadh ile piruvatın, laktata indirgenmesini katalizleyen enzim.

Dehydrogenated : Hidrojeni atılmış (kimya). Hidrojensiz bırakılmış. Hidrojensiz. Hidrojeni giderilmiş.

Iditol dehydrogenase : Sorbitol dehidrogenaz. İditol dehidrogenaz.

Dehydrogenates : Hidrojensizleştirmek. Hidrojen gidermek. Hidrojenini atmak (kimya). Hidrojensiz bırakmak.

İngilizce Dehydrogenase Türkçe anlamı, Dehydrogenase eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Dehydrogenase ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Modify : Biraz değiştirmek. Tadil etmek. Tamlamak. Değişmek. Üzerinde değişiklik yapmak. Değiştirme. Değişiklik yapmak. Azaltmak. Bir tüzenin temelini, bir nesnenin biçimini, özelliğini değiştirme. Çalgıların genel görünümlerini veya bazı parçalarını kişiye özel olarak değiştirme.

 

Oxygenize : Oksijen katmak. Oksijen vermek.

Abdominal distention : Abdominal gerginlik. Karın duvarının gergin olması, abdominal gerginlik. Karın gerginliği.

Abdomen : Karın (böcek gövdesinde). Sindirim organları, karaciğer ve böbreklerin içinde bulunduğu ve göğüs boşluğundan bir diyaframla ayrılan vücut boşluğu, abdomen. Abdomen. Karnın altı. Batın. Karın. Böcek gövdesinin alt kısım.

Abattoir : Mezbaha. Hayvanların etleri için kesildikleri yerler, hlk. ekdi. Salhane. Kesimevi.

A band : A bandı. Çizgili kas teli ışık mikroskobunda incelendiğinde görülen, kalın flamentlerle aralarına giren ince flamentlerin uçlarını içeren ve ışığı iki kez kıran koyu renkli bantlar, anizotrop bant, anizotropik bant.

A c syndrom : Arnold-chiari yapılış bozukluğu. A-c sendromu.

A c deformity : Arnold-chiari yapılış bozukluğu. A-c kusuru.

Abaxial : Eksendışı. Aks kemiği dışında. Eksenden uzak. Eksenden uzak, eksen dışı. Abaksiyal. Eksenden uzakta bulunan (biyoloji terimi). Eksen dışı.

A amplitude mod : A-mod görüntü. Ultrasonografide gönderilen ses dalgasının yayılımı doğrultusunda, farklı yüzeylerden yansıyan ses dalgalarının, yansımanın şiddetine göre çizgisel bir grafik olarak gösterilmesi. özellikle gözde biyometrik ölçümlerde kullanılır.

Dehydrogenase synonyms : oxygenise, a clay, abdominal palpation, abamectin, change, alter, abdominal pain, a crochordon, abdominal ovariectomy, a dna, abdominal fat necrosis.

Dehydrogenase zıt anlamlı kelimeler, Dehydrogenase kelime anlamı

Hydrogenate : Hidrojenat. Hidrojenle birleştirmek. Hidrojenlemek. Hidrojenle birleştirmek (kimya).